Vorige
Nieuws

Dura Vermeer partner bij vechtdal verbinding

Op 24 januari tekenden Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en Wilbert Boon, directeur bij BAM Infra de overeenkomst om te starten met het project Vechtdal Verbinding. Het betreft een Design en Construct contract (D&C), waarbij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. In de uitvoering is BAM Infra de samenwerking aangegaan met Dura Vermeer.

Dit jaar staat in het teken van het afronden van het ontwerp, het aanvragen van de omgevingsvergunningen en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van onderzoeken naar de ondergrond. In het voorjaar van 2020 gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke wegwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind 2023 gereed.

VECHTDAL VERBINDING

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het Oosten van Overijssel via de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28, en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermindert en het verkeer vastloopt. Daarnaast zijn deze wegen niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers steken straks veilig over op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen.

Lees hier het volledige persbericht van de provincie Overijssel of kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.