Vorige
Nieuws

Dura Vermeer zorgt met ministerie van infrastructuur & waterstaat voor een schoon en bruikbaar terrein in Krimpen aan den IJssel

Vrijdag 5 oktober 2018 is een belangrijke stap gezet op weg naar de herontwikkeling van het terrein Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel, voorheen bekend als het ‘EMK-terrein’. Die dag verstreek de wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren en kon het werk definitief worden gegund aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding: Dura Vermeer.

De heren drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ir. T. Winter, Lid van de Raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep N.V. hebben op 26 oktober 2018 de handtekeningen onder het uitvoeringscontract gezet. In het voorjaar van 2019 is een feestelijke start van de werkzaamheden gepland met ‘de eerste schep’.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt een belofte ingelost. Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn dan ook blij dat met de contractondertekening met Dura Vermeer een nieuwe fase aanbreekt. Arjan Neeleman, wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel: ‘Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van maakindustrie die de Stormpolder is.’

Ir. G. Naarding, directeur bij Dura Vermeer, vertelt: “Dura Vermeer is trots om dit project te mogen uitvoeren en Krimpen aan de IJssel een schoon en bruikbaar terrein terug te geven. We gaan voor een zorgeloze sanering: de vervuilde grond wordt gesaneerd binnen het gesloten systeem van een tent, waardoor er geen schadelijke stoffen worden verspreid. Omwonenden ervaren hierdoor nagenoeg geen overlast”.  

HET EMK-TERREIN

De locatie EMK had de afgelopen honderd jaar steeds een industriële bestemming, met een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de bovengrondse infrastructuur verwijderd en zijn er sanerende maatregelen getroffen, die ervoor zorgden dat de risico’s voor mens en milieu werden weggenomen. Maar een definitieve aanpak van dit vervuilingsprobleem, nodig om herontwikkeling mogelijk te maken, heeft lang op zich laten wachten. De opdracht aan Dura Vermeer is om het terrein te saneren en vervolgens bouwrijp te maken voor de herontwikkeling. Na oplevering koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein van de huidige eigenaar, het Rijk, om de herinrichting tot bedrijventerrein ter hand te nemen.

Volg het nieuws op de projectwebsite www.stormpolderdijk.nl.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.