Vorige
Nieuws

Duurzame primeur in Utrecht

Afgelopen woensdag 30 mei werd door Dura Vermeer gestart met het aanbrengen van het betonnen fietspad op de Croeselaan. Geen normaal fietspad, maar een echte duurzame primeur. Deze week rijden de eerste fietsers over dit duurzame fietspad.

In het kader van de Duurzame Realisatie Croeselaan bracht Dura Vermeer in samenwerking met onderaannemer Roos een RaMaC fietspad aan. Hierbij vervangt een geopolymeer het gebruikelijke cement, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk lager is dan een reguliere wegverharding. Deze betonsoort is slechts enkele keren eerder toegepast als fietspad, maar nog eerder nooit in het rood. Voor zowel Dura Vermeer als Roos was dit zoeken naar de juiste werkwijze en naar het juiste mengsel.

RAMAC

Ramac is het duurzame alternatief voor traditionele wegverhardingen van beton. Het kan worden toegepast voor fietspaden, wegen en rotondes. Bij cementgebonden betonproducten komt relatief veel CO2 vrij. Bij wegen die worden aangelegd met RaMaC is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en daarmee kenmerkt deze wegverharding zich door een zeer lage CO2-emissie en een gehalveerde MKI-score.

WERKZAAMHEDEN CROESELAAN

Dura Vermeer is gestart met de herinrichting van de Croeselaan, tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg. De Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en voetgangers. De straat is gelegen in het stationsgebied Utrecht, direct naast het Jaarbeursplein en Beatrixtheater. Het project is onderdeel van de grootschalig herstructurering van het gehele stationsgebied. In de periode van april tot en met augustus 2018 vinden de werkzaamheden plaats. Na de zomer moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.