Vorige
Blog

Een aangescherpte naam voor een aangescherpte missie

Ik mag het eindelijk zeggen: we hebben een nieuwe naam! Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West heet vanaf nu Dura Vermeer Renovatie Midden West. Dat lijkt misschien niet erg nieuwswaardig, maar achter deze kleine wijziging gaan grootse plannen schuil. Zo verhuisden we onlangs met al onze mensen naar het nieuwe kantoor in Utrecht: het Dura Vermeer Inspiration Centre. In deze nieuwe omgeving en met de aangescherpte naam, zetten we volop in op de verbinding in renovatie- en transformatieprojecten.


Eigenlijk zie ik al jarenlang steeds hetzelfde gebeuren: daar waar alle partijen verbinding vinden, worden de beste resultaten gehaald. Daar word ik heel blij van, vooral omdat we binnen Dura Vermeer de afgelopen tijd sterk hebben ingezet op samenwerking en co-making. We willen nóg meer een partner zijn van onze klanten. Dat betekent dat we nauw samenwerken met opdrachtgevers, maar ook met bewoners en ketenpartners. Zo zijn we onder meer partner van Cordaan, zijn we co-maker van woningcorporatie Ymere en hebben we een nauwe samenwerking met Portaal. Het zijn samenwerkingsvormen die we de komende jaren verder willen verdiepen en versterken.

What’s in a name?

Daarom ook de aanscherping van onze naam. De ‘oude’ naam Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West ontstond enkele jaren na de overname in 2012 van Van Ieperen Groep. Vanuit die basis hebben we in de afgelopen acht jaar naam gemaakt als renovatiespecialist in Noord-Holland, Utrecht en Brabant. Van groot- tot kleinschalige projecten en van gebouwen tot woningen: we knappen op, verduurzamen en moderniseren. Onze passie is een nieuwe duurzame toekomst geven aan woningen en gebouwen met veel oog voor de bewoner/gebruiker en de omgeving. Onze aangescherpte naam onderstreept dit.

Fantastische omslag

Vol interesse kijk ik naar de mogelijkheden die deze tijd gaat brengen voor renovaties en transformaties. Het betekent zoeken naar vernieuwing, met innovaties rondom duurzaamheid en circulariteit. In deze constante veranderingsopgave is geen plek voor een traditionele manier van bouwen en samenwerken. Een fantastische omslag, als je het mij vraagt. De noodzaak om jezelf uit te dagen om vernieuwende, én bewezen oplossingen aan te dragen, is alleen maar een positieve katalysator voor kwaliteits- en kostprijsverbetering.
We bevinden ons namelijk in een uitdagende, maar kansrijke periode. Om een voorbeeld te noemen: we signaleren een overschot aan kantoorpanden, maar een afname van de vraag naar kantoorrenovaties. Een interessante trend, zeker met oog op het woningtekort. Daarnaast verandert onze manier van wonen en werken. De wens om de leefbaarheid te bevorderen door wonen en werken samen te brengen is enorm toegenomen, en wordt nog verder aangezwengeld door de coronacrisis.

Verbinden in verbouwen

Om alle kansen te benutten volgen we de ontwikkelingen op de voet. Dat lukt het beste met échte partnerships. Samen zie je en weet je meer dan alleen. Daardoor kun je de kansen in de bestaande bebouwing scherper én eerder zien en benoemen. Vervolgens werken we ze uit tot vernieuwende concepten die haalbaar, betaalbaar en schaalbaar zijn.

Daarmee sla ik graag een brug naar ons nieuwe kantoor in Utrecht. Het Dura Vermeer Inspiration Centre is namelijk optimaal ingericht om samenwerking te stimuleren. Denk aan veel open ruimtes, een showroom, een scala aan vergaderzalen en genoeg plekken voor projectteams om elkaar te ontmoeten. Met het Inspiration Centre hebben we een centrale plek gecreëerd waar we op een eigentijdse manier met opdrachtgevers, kopers, partners, eindgebruikers en stakeholders gaan samenwerken. Om zo met elkaar te verbinden in de fantastische opgave om het bestaande vastgoed een nieuwe toekomst te geven. Met focus in onze naamgeving zijn wij er helemaal klaar voor!

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.