Vorige
Nieuws

Eerste uitvoeringswerkzaamheden Kickersbloem3 gestart

Deze week is Dura Vermeer gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden voor het project Kickersbloem3. Het afgelopen half jaar is Dura Vermeer bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden en nu is de uitvoering daadwerkelijk gestart. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van damwand, voorbelasting en verticale drainage.

De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd tot en met december 2018. Daarna gaat de voorbelasting zijn werk doen en vinden er drie maanden geen werkzaamheden plaats. In april 2019 start de bouw van de brug en de definitieve inrichting. Medio december 2019 verwacht Dura Vermeer gereed te zijn met de werkzaamheden.

KICKERSBLOEM3

Het project omvat het creëren van een veilige en verkeerstechnisch optimale ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Kickersbloem3. Kickersbloem3 is het nieuwe bedrijvenpark van Voorne-Putten met een oppervlakte van 730.000m2. Naast het realiseren van de brug over het Kanaal door Voorne, worden er twee kruisingen aangelegd en wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de N494.

De brug van 50 meter lang en 22 meter breed bevat vier rijstroken en twee fietspaden. De brug wordt met een kruising aangesloten op Kanaaldijk West (N494) en Kanaaldijk Oost. De zijkanten van de brug bestaan uit gevouwen, stalen vlakken. Deze weerspiegelen het licht op verschillende wijzen, waardoor de brug genuanceerde kleurverschillen laat zien. De gaten in de zijkanten van de brug geven een vrolijke uitstraling en bieden transparantie en doorkijk voor de gebruiker.

​UITZICHT OP HELE OMGEVING

Aan de poort van de brug komt een uitkijkplek. Via een trappenhuis kunnen bezoekers het weidse polderland en het kanaal overzien op vier en zeven meter hoogte. De uitkijkplek bevat kijkgaten, zodat bezoekers uitzicht hebben op de hele omgeving. Hoe hoger op de uitkijkplek, hoe groter de kijkgaten.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.