Vorige
Nieuws

Eerste zeven kilometer kabels in de grond bij Windpark Zeewolde

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB heeft samen met haar partner Van den Heuvel met behulp van machinaal ploegen de eerste zeven kilometer kabeltracé aangelegd. Belangrijke voorbereidingen om de uiteindelijk 83 windturbines straks aan te kunnen sluiten, zodat zo’n 280.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Bij het aanleggen van in totaal 110 kilometer kabeltracé wordt gebruik gemaakt van een speciale techniek. Met behulp van machinaal ploegen worden drie kabels, één PE mantelbuis ten behoeve van de glasvezelkabel en één kabelbeschermband door het blad van de ploeg in één handeling op anderhalve meter onder maaiveld aangelegd. In totaal wordt er 330 kilometer 33kV kabel en 110 kilometer mantelbuis ten behoeve van de glasvezel aangelegd. Het tracé van de kabels wordt digitaal ingemeten en de uiteinden worden gemarkeerd zodat na het plaatsen van de windturbines de kabel eenvoudig kan worden opgegraven, ingevoerd en aangesloten in de turbine.

LAND SNEL BESCHIKBAAR

Met deze techniek worden de kabels met vier tot vijf kilometer per uur in de grond gelegd. Naast het voordeel van Co2 reductie door het snelle handelen en de minimale inzet van materieel, is er ook weinig structuurschade aan het bouwland en blijft de grondwaterstand gelijk. Doordat er weinig tot geen nabewerking nodig is kan vlak na het ploegen het land weer snel in gebruik worden genomen door de boer.

OVER WINDPARK ZEEWOLDE

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB realiseert in opdracht van Windpark Zeewolde B.V. de fundaties, parkwegen, kraanopstelplaatsen en de bekabeling van de windmolens naar het onderstation voor het windpark. Het windpark wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde en heeft een oppervlakte van meer dan 300 vierkante kilometer.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.