Vorige
Nieuws

Erasmus MC aan de vooravond van een gecompliceerde renovatie

Donderdag 13 september 2018 tekenen het Erasmus MC en Dura Vermeer de contracten voor de renovatie van het Ca-gebouw. Het Ca-gebouw heeft voornamelijk als polikliniek en ontvangstgebied gediend en wordt voor een deel omgevormd voor meer specialistische functionaliteiten, zoals een mortuarium en een PET MRI.

Tijdens deze periode blijven een aantal functionaliteiten zoals een klinische afdeling en de beddencentrale in bedrijf. Ook vormt het gebouw de doorgang voor omliggende gebouwen. “Een complexe operatie in een compacte omgeving die tijdens de renovatie gewoon moet blijven functioneren” aldus Taco van Iersel (programmamanager Erasmus MC). “Dura Vermeer gaat samen met SPIE en Van Galen Techniek de renovatie uitvoeren”.

“Een uitdagend project om meerdere redenen. Zo is het gebouw ingeklemd tussen andere bebouwing, in een druk binnenstedelijk gebied. De wegen rondom het gebouw en het medisch centrum moeten tijdens de renovatie toegankelijk blijven en zowel het Ca-gebouw als omliggende gebouwen blijven open voor patiënten en medewerkers” aldus Edwin Blom (directeur Dura Vermeer). “Daarom is er in de aanloopfase veel overleg geweest met alle betrokkenen.” “Het herkennen van elkaars risico’s en de maatregelen om die te beperken, zoals de sloopopdracht verkleinen en communicatie vanuit opdrachtgever laten verlopen, zijn de sleutel geweest om elkaar te vinden.” vult van Iersel aan.

In het Ca-gebouw wordt een aantal bijzondere functies ondergebracht. Zoals een mortuarium met bijbehorende onderzoeksruimten en een afdeling PET MRI met daarin een Kooi van Faraday en stralingwerende wanden van lood en natuursteen. Tegelijkertijd met de renovatiewerkzaamheden start een groot sloopproject, waarbij onder andere het direct aangrenzende oude Dijkzigt-gebouw wordt afgebroken. De PET MRI ruimte wordt begin 2019 opgeleverd en direct in gebruik genomen. Daarna worden de overige afdelingen gerenoveerd.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.