Vorige
Nieuws

Focus op innovatie met nieuwe ketenpartner Kwakman

Wim Bandsma, Supply Chain Manager bij Dura Vermeer Renovatie Midden West, en Simon Schilder jr. Eigenaar van de innovatieve afbouwer Kwakman Groep, blikken samen vooruit op hun kersverse samenwerking als ketenpartners. “We hebben de gezamenlijke ambitie om de bouw beter te maken.”

Enthousiast zijn beide partijen over de samenwerking die nu geformaliseerd is in een raamovereenkomst en sinds oktober de naam ‘ketensamenwerking’ draagt. “We gaan een intensieve relatie met elkaar aan. Een relatie waarin we elkaar steeds beter leren kennen en zo samen kunnen groeien en innoveren”, vertelt Bandsma. Zijn taak als Supply Chain Manager is om namens Dura Vermeer Renovatie Midden West de juiste partijen te vinden om partnerships mee aan te gaan én ervoor te zorgen dat het proces rond die partnerships goed geborgd is. Belangrijk, want de voordelen van ketensamenwerking zijn volgens de kartrekker groot. “Omdat we een ketenpartner niet bij elk project hoeven uit te leggen wat onze verwachtingen en eisen zijn, kunnen we efficiënter te werk gaan en bij elk project van elkaar leren en zo samen groeien. Die efficiëntie brengt een kostenbesparing met zich mee, maar schept ook ruimte voor innovatie. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwingsambities van Dura Vermeer. Tegelijkertijd borgen wij de kwaliteit voor onze klanten. We kunnen nou eenmaal niet het beste zijn in alles, maar we kunnen wel de besten onder onze vleugels nemen en daarmee samenwerken.”

Familiebedrijven

Kwakman bleek een goede match. Niet alleen vanwege het feit dat ze een brede en kwalitatief hoogstaande afbouwer zijn, maar ook vanwege de bedrijfscultuur. Bandsma: “We hebben als familiebedrijven dezelfde mentaliteit en stijl van communiceren. We spreken dezelfde taal.” Eigenaar Simon Schilder knikt instemmend mee: “Alsof we dezelfde bloedgroep hebben. We hebben dezelfde drang naar verbetering en innovatie.” Belangrijk, want innovatie staat voorop in deze samenwerking. “We zien als aannemer dat de werken steeds complexer worden en dat klanten steeds meer eisen stellen aan een product. Milieubewustzijn en circulair werken zijn bijvoorbeeld hot items. De markt vraagt ons te innoveren. We hebben daarvoor de expertise van onze partners nodig en Kwakman vult ons daarin perfect aan”, legt Bandsma uit.

Innovatieve maatwanden

Een voorbeeld hiervan zijn de innovatieve maatwanden die de afbouwer uit Volendam ontwikkelde. Schilder: “In een door onszelf ontwikkelde 3d-ontwerpapplicatie kunnen wij een kamer helemaal uit engineeren. Gipswanden die normaal op de bouw worden uitgemeten en gesneden, kunnen wij in ons systeem van tevoren precies uitmeten inclusief allerlei sparingen. We bestellen naar aanleiding van die metingen precies wat we nodig hebben. Die gipswanden op maat leveren we vervolgens tijdens de ruwbouw aan waardoor het aantal transportbewegingen vermindert.” Bandsma voegt toe: “En de wanden worden als een soort IKEA-bouwpakketten geleverd, zodat alles eenvoudig is te plaatsen.” Deze innovatieve werkwijze levert naast minder transportbewegingen, 75 procent afvalreductie op ten opzichte van de traditionele werkwijze en 25 procent arbeidsreductie. “Dit soort vindingen is de essentie van de samenwerking, aldus Bandsma.

Simon Schilder jr.

Wim Bandsma

Groei

Andersom biedt de samenwerking met Dura Vermeer Renovatie Midden West, Kwakman ook voordelen. “Het geeft natuurlijk een stuk zekerheid. En omdat we nu vroegtijdiger bij projecten worden betrokken, kunnen we vanaf het begin meedenken over slimme oplossingen. Dit biedt ons de kans om onszelf elke keer te overtreffen en steeds innovatiever te worden in wat we doen. Wij kunnen zo betere kwaliteit leveren voor de aannemer en dus ook voor de opdrachtgever. Het is echt onze ambitie de bouw te verbeteren en daar hebben wij Dura voor nodig.” Ook als er geen projecten zijn, hebben de twee partijen de afspraak om samen te komen. “We willen continu met elkaar in gesprek blijven en zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. Om de drie maanden evalueren we ons partnership en alles wat we samen doen. We reflecteren op meetbare doelstellingen als klanttevredenheid, teambuilding op projectniveau, BIM gedreven werken en efficiëntie op de bouw”, legt Schilder uit. “Eigenlijk net als in een huwelijk”, voegt Bandsma toe. “De klus is niet geklaard bij het zetten van de handtekening, je moet eraan werken om op één lijn te blijven.”

Sceptisch

Beide partijen merken overigens dat nog niet iedereen in de bouw klaar is voor die nadruk op innovatie. “De bouw is vrij star. We werken bij wijze al honderd jaar op dezelfde manier, waarom zouden we het dan nu opeens anders doen? Om sceptici te overtuigen moeten we de daad bij het woord voegen om de voordelen te bewijzen”, vertelt Bandsma. Schilder voegt toe: “Innovatie kost in de eerste plaats natuurlijk geld en dat schrikt af, maar onderaan de streep zie je ook op prijsniveau de voordelen. Alleen als je kijkt naar faalkosten. Deze dalen omdat we alle mogelijke clashes op voorhand kunnen inzien en oplossen met behulp van onze software. Maar iedere innovatie moet je eerst bewijzen. Toen Bill Gates zei dat er in elke woonkamer een computer zou staan, verklaarde iedereen hem ook voor gek. Wij willen verbetering nastreven, koploper in de markt zijn en lopen niet weg voor investeringen. Het feit dat Dura dezelfde gedrevenheid heeft maakt onze samenwerking zo vruchtbaar.”

“Alle ingrediënten voor een gelukkig huwelijk liggen er dus”, concludeert Bandsma. “Elk huwelijk heeft zijn uitdagingen, en onze samenwerking ook, maar de basis is goed: vertrouwen, openheid en dezelfde intentie om te groeien. Ik kijk met plezier uit naar alles wat we samen gaan neerzetten.” En die sceptische traditionele bouwers? Schilder: “Die overtuigen we wel. We zullen het eerst laten zien, dan kunnen zij het geloven.”

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.