Vorige
Nieuws

Gemeente Amsterdam gunt deelname bouwteam bruggen oranje loper aan Dura Vermeer en Mobilis

Gemeente Amsterdam heeft het project Bouwteam Bruggen Oranje Loper gegund aan twee civiele bouwers; Dura Vermeer en Mobilis. In bouwteamverband maken de drie partijen het plan van aanpak voor het vervangen van negen bruggen op het traject Paleis op de Dam – Mercatorplein. Het vervangen van deze bruggen maakt onderdeel uit van het programma ‘Oranje Loper’, dat ook 4,5 kilometer stadsstraat autoluw wil inrichten.

Op het traject van het Paleis op de Dam tot het Mercatorplein liggen negen vaste bruggen. Acht van deze bruggen moeten geheel worden vervangen. Eén van de bruggen is recent grotendeels vervangen, maar deze vervanging moet nog worden afgerond. In het Bouwteam gaan Dura Vermeer, Mobilis en de gemeente Amsterdam werken aan het plan om het functioneren van de bruggen op dit traject veilig te stellen. Het monumentale karakter van de bruggen verandert niet. Traditionele materialen en technieken worden hiervoor (her-)gebruikt. Het doel van programma Oranje Loper is ook het maaiveld op en tussen de bruggen opnieuw in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers, de tram en groen en minder ruimte voor auto’s. Hoe deze vernieuwing het beste aan kan sluiten op het vervangen van de bruggen, wordt onderdeel van het uitvoeringplan. Met het vervangen van deze 9 bruggen en het autoluw inrichten van 4,5 kilometer stadsstraat draagt het programma bij aan de versterking van het stedelijke bruggenareaal en de autoluwe inrichting in de centrum-/westflank van Amsterdam.

Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer: 'De samenwerking tussen de diverse partijen en aandacht voor omgeving stonden tijdens de aanbesteding centraal en staan dat ook tijdens de realisatie. We versterken elkaar als bouwteampartners met elk onze kwaliteiten om de meeste meerwaarde te creëren met de minste hinder. Omdat we als ontwerpende bouwer meerdere objecten mogen aanpakken, is de kans op optimalisaties en innovaties veel groter dan wanneer objecten per stuk worden aanbesteed. Het vervangen van deze negen bruggen is een grote technische opgave en vraagt vooral om een specifieke omgevingsgerichte aanpak, wat een mooie uitdaging!'

Remco Hoeboer, directeur Mobilis. 'De Oranje Loper is een belangrijk project in het kader van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de centrum-westkant van Amsterdam. De uitdaging waar Amsterdam voor staat om in de komende jaren vele bruggen en kades te renoveren, vereist een andere aanpak. Dit project is echt vernieuwend en maakt het mogelijk om kennis en kunde van alle betrokken partijen te bundelen, zodat we samen de beste aanpak voor de stad kunnen kiezen. De manier van intensief samenwerken in een bouwteam past goed bij ons. Slimmer verbinden, beter bouwen!'

NIEUWE MANIER VAN AANBESTEDEN

Gemeente Amsterdam beoordeelde de uitwerking van de aanbesteding op visie en aanpak met betrekking tot samenwerking, en hoe te komen tot een bouwteam met drie partijen. Hierna heeft een assessment plaatsgevonden. Van de zeven inschrijvingen kwamen Dura Vermeer en Mobilis samen als beste uit de bus. Zij zijn hierdoor koploper in deze nieuwe manier van aanbesteden voor de gemeente Amsterdam.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.