Vorige
Nieuws

GEOLIB: de digitale geotechnische bibliotheek

De huidige rekencapaciteit en middelen om digitale toepassingen op elkaar aan te sluiten, maken verregaande automatisering van werkprocessen mogelijk. Dat geldt ook voor arbeidsintensieve geotechnische processen, zoals het doorrekenen van ontwerpen voor onder meer dijken, wegen, funderingen en damwandconstructies. “Dit kan efficiënter”, dacht een groep van acht ingenieursbureaus, twee waterschappen en acht bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer. Onder de hoede van Deltares werken hun experts aan een standaardtoepassing die tegelijk meer maatwerk toelaat: de digitale bibliotheek GEOLIB.

BIG DATA

Léon Tiggelman, productmanager parametrisch ontwerpen bij Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, is betrokken bij deze ambitie om als sector één generieke applicatie te ontwikkelen. ‘Door deze innovatie gaan we van een beperkt aantal handmatige berekeningen per softwaremodule naar de mogelijkheid om in de cloud duizenden gekoppelde berekeningen tegelijk te laten doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat waar nu voor tien kilometer dijk pakweg twintig dijkprofielen worden uitgerekend en geëxtrapoleerd – alles bij elkaar een arbeidsintensieve klus – straks om de tien of twintig meter een berekening kan worden gemaakt. Dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede, zeker als je meer bodemonderzoek gaat doen en die informatie digitaal inbrengt.’ Met name waar het om repeterende activiteiten gaat, die dus weinig inhoudelijke expertise vergen, valt forse winst te boeken, geeft Tiggelman aan. ‘Die winst zit zowel in uren werk als in optimalisering van resultaten.’ Op “big data” gebaseerde inzichten in grondgedrag en ontwerpopties leiden namelijk onder meer tot een betere risicobeheersing, minder faalkosten, duurzamer gebruik van materialen en minder CO2-uitstoot. ‘In feite benut je de technologie veel beter.’

EÉN OMGEVING VOOR ALLES

In de bestaande praktijk werken partijen met aparte software voor verschillende soorten geotechnische berekeningen. Dit zijn bijvoorbeeld onderdelen van de zogenaamde D-serie van Deltares. Daarnaast hanteren organisaties verschillende al dan niet zelf ontwikkelde softwareapplicaties, met elk een andere interface. In GEOLIB komen onderdelen van de D-serie en door deelnemers zelf ontwikkelde software beschikbaar in de vorm van uniforme modulen. Met de programmeertaal Python kunnen ze eenvoudig worden gekoppeld. De modulen zorgen ervoor dat een gebruiker in één omgeving toegang heeft tot álle functies en álle databronnen, zowel eigen als openbare informatie. ‘De koppelbare D-serie met Python-aansluiting is het eerste product dat we dit najaar opleveren, in eerste instantie alleen voor de partijen die GEOLIB ontwikkelen’, vertelt Marcel Visschedijk, projectleider namens Deltares. De bibliotheek zal verder ook ontsluiting en interpretatie van data ondersteunen en aansluiten op portalen zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). ‘Een gebruiker kan straks voor elk project vrij eenvoudig basisinformatie en functionaliteit naar behoefte combineren en zo een deel van het geotechnische werkproces automatiseren.’

KWALITEITSSTEMPEL

Bouwbedrijven, ingenieursbureaus en ook overheden die het proces van geotechnisch ontwerp en beoordeling willen automatiseren, hoeven niet langer ieder voor zich toepassingen in huis te halen. Visschedijk: ‘Dat is ook gunstig voor opdrachtgevers die in de bestaande praktijk te maken hebben met resultaten uit verschillende programma’s. Doordat er een kwaliteitsstempel van Deltares op zit, speelt de vraag naar de herkomst en de betrouwbaarheid een minder grote rol. Daar heeft de hele sector baat bij.’

Dura Vermeer werkt in dit traject samen met ABT, Arcadis, BAM, Ballast Nedam, Boskalis, CRUX, Deltares, Fugro, Heijmans, Lievense, Mobilis, Movares, RHDHV, Sweco, Volker Wessels, Waternet, Waterschap Rivierenland en Van Oord.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.