Vorige
Insight

Governance Code Veiligheid in de Bouw

Over de Governance Code Veiligheid in de Bouw

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog te veel ongevallen plaats.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, hebben een aantal toonaangevende bouwondernemingen waaronder Dura Vermeer, opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) en adviesbureaus de handen ineengeslagen. Samen hebben we de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgesteld en in januari 2014 ondertekend.

Dura Vermeer heeft als één van de initiatiefnemers de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. De thema’s zijn uniformering, ketensamenwerking, opleidingen en kennisdeling.

Bij de uitwerking in acties en initiatieven (onder regie van de Kerngroep en vastgelegd in een uitvoeringsagenda) wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick-wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd.

Vanuit de code wordt het streven naar een veilige sector niet gezien als een wedloop of wettelijke verplichting, maar als een gezamenlijke en maatschappelijk belangrijke extra inspanning waarbij we elkaar helpen en zoeken naar continue verbetering.

Veiligheid in Aanbestedingen

Dura Vermeer hanteert al jaren de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Vanaf 2022 hanteren alle leden van de Governance Code de Safety Culture Ladder. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Lees hier meer over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar

Dura Vermeer hanteert net als alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit beleid voorgeschreven. Lees hier meer over het beleid.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mathijs Bakker

Chief Safety Officer | Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Mathijs Bakker
Bouw & Vastgoed

Ronald de Groot

Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Ronald de Groot