Vorige
Nieuws

Infiltratiekratten als oplossing voor klimaatadaptie

Sinds april dit jaar is Dura Vermeer als onderdeel van het bouwteam Centrumplan Losser bezig met het project ‘Herinrichting Centrum Losser’. Dit project staat voor een grootschalige herinrichting van het centrum met als doel de aantrekkingskracht, de identiteit van een groen en lommerrijk Twents dorp en de toekomstbestendigheid te versterken. Het project draagt bij aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van water en klimaat om een klimaatbestendig en water robuust Losser te realiseren.

Om dit te bereiken is een bouwteam bestaande uit mensen van de gemeente Losser, Anacon-Infra en Dura Vermeer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Door het bouwteam is ook nagedacht over doeltreffende maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterberging en waterinfiltratie. Eén van de bedachte ideeën die nu uitgevoerd wordt is het aanleggen van een waterberging met infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte.

Onder drie parkeerplaatsen in het centrum van Losser worden infiltratiekratten geplaatst waardoor een buffer van ruim 490 M3 aan waterberging in de bodem ontstaat. De afgelopen dagen is het eerste deel van deze waterberging aangebracht. Vervolgens worden hier klimaatbomen geplaatst. Doordat deze bomen met hun wortels midden in het krattenveld staan, hebben deze bomen meer en langer beschikking over grondwater en wordt de neerslag efficiënt besteed.

Het aanvliegen van deze grootschalige herinrichting in een bouwteam is een goed voorbeeld van hoe vroegtijdige samenwerking leidt tot een gezamenlijk gedragen project en innovatieve oplossingen. Er ligt een integraal ontwerp waar ook de plaatselijke ondernemers, scholen, bewoners en de nutsbedrijven achter staan.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.