Vorige
Nieuws

Interview Lou met Dave Vernooij over digitalisering

Onze digitale collega Lou heeft zich enige tijd geleden voorgesteld. En dit nieuwe jaar is hij gaan rondneuzen (hoewel.. welke neus?) in alles wat en wie binnen Dura Vermeer te maken heeft met digitalisering. Want ook in de bouw speelt digitalisering een grote rol. Lees onderstaand zijn interview met Dave Vernooij:

Nieuwsgierig naar alles wat met digitaal te maken heeft, kon ik niet wachten om mijn collega Dave Vernooij te ontmoeten. Hij is één van de pioniers die voor Dura Vermeer de digitale route uitstippelt. Tijd voor een goed gesprek.

Al 166 jaar weet Dura Vermeer goed om te gaan met verandering. Digitalisering vormt daarin de rode draad. Voor de toekomst, maar ook vandaag de dag: ‘Omdat wij vóór corona al maximaal hebben ingezet op digitaal samenwerken konden wij het werk op onze bouwplaatsen goed door laten draaien, bijvoorbeeld aangestuurd vanuit een BIM-model.’ 

Mooi, Dave. Maar hoe digitaal is de bouw nu eigenlijk?
‘Meer dan ooit zijn we in een tijdperk beland waarin je wendbaar moet zijn, zeker in de bouw. Dura Vermeer is een regisseur in de bouwketen, met activiteiten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Onze koppositie op gebied van digitaal bouwen is daarin een belangrijk aspect. Aan de bouw hangen namelijk steeds meer digitale componenten. Soms hoor ik: De bouw loopt achter, want je bent pas echt vernieuwend als je disruptief bent. Ik zie dat anders. Als het zo makkelijk was, hadden grote tech-bedrijven het namelijk allang gedaan. Onze wereld is een complexe wereld. Voor de bouw van één project zijn soms al 80 tot 100 partners nodig. Dat maakt digitaliseren er niet makkelijker op.’

‘Dit is het moment om technologisch positie te pakken. Doe je dat niet, dan ben je out of business.’

Maar als het zo complex is, hoe krijgt Dura Vermeer die vernieuwing dan van de grond?
‘Digitalisering is natuurlijk al jaren aan de gang, maar de grote shift gaat voor de bouw nog komen. En eigenlijk jagen we dat zelf ook alleen maar aan. Als regisseur in digitaal bouwen moet je positie pakken. Een technologische positie waarmee je flexibel en wendbaar bent, adaptief. Dan is het belangrijk dat je niet te afhankelijk bent en daarin je eigen stuk in creëert. Een stuk binnen het complexe applicatielandschap dat je eenvoudig integreert en waarbinnen je data uitwisselt met andere leveranciers en partners. Data waar je zelf eigenaar van bent. Dat geeft je een voorsprong en flexibiliteit, waarbij je zelf aan de knoppen zit om voor onze klanten het verschil te maken.

Mijn hoofd tolt ervan. Noem eens een voorbeeld.
‘Denk bijvoorbeeld aan Projectmaster, onze eigen software om projecten te beheersen en om bouwplaatsen te managen. Projectmaster is volledig gebouwd op eigen technologie die we elke vijf jaar vernieuwen. Zo zijn we nu bezig om Projectmaster als cloud-native applicatie te integreren met andere (eigen) systemen en modules, zoals ons crm, inkoop- en verkoopmodules. Waar we voorheen afhankelijk waren van gegevens uit allerlei losse programma’s, kunnen we straks vanaf één plek overal bij. Wanneer informatie altijd en overal beschikbaar is, kun je in korte tijd bijvoorbeeld een uitgebreid plan voor een tender neerleggen. Compleet met tekening, planning en kostenberekening.’

Zelfgebouwde software is zelfs voor een bouwbedrijf eigenlijk heel logisch?

‘Vijf tot tien jaar geleden deden we veel met marktoplossingen. Nu is dat anders. Je wil en hoeft niet altijd meer afhankelijk te zijn van anderen. Eigen software zoals Projectmaster geeft ons een sterkere eigen positie. We zijn zelf eigenaar van onze data en hebben daardoor een datavoorsprong. Dit maakt dat je als bedrijf digitaler wordt. Zie het als een soort stekkerdoos in het landschap. IT wordt steeds crucialer en je kunt er het verschil mee maken. Voor de klant, voor de bouwplaats en voor de eindgebruiker.’     

En wie zitten er dan aan de knoppen?
‘Dat brengt me bij punt twee: onze mensen. Kennis van digitaal bouwen moet je zelf in huis hebben. Een BIM-model bijvoorbeeld, waarmee je de feitelijke bouw van een object visualiseert in 3D, werkt deels geautomatiseerd. Maar onze collega’s moeten er natuurlijk wel mee kunnen werken. Daar ligt nog wel een opgave. Sommige collega’s beschikken immers al over deze digitale skills, terwijl dat voor anderen minder vanzelfsprekend is. Veel van onze mensen hebben nog zo’n 20 jaar werk voor de boeg, maar moeten wel mee in de verandering. Die collega’s begeleiden we, zodat ook zij achter de knoppen kunnen zitten.’

Oké, systemen: check. Mensen: check. Zijn we er dan? Kan het digitale innoveren nu beginnen?
‘Nog niet helemaal. Innovatie heeft een basis nodig. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Er is een roadmap digitaal bouwen gemaakt die zorgt voor focus, helderheid en structuur. Nu is er awareness, mensen staan aan. Nu hebben we de tools. Waar we naartoe moeten is dat we als bouwbedrijf echt een IT-minded organisatie worden. En keuzes maken om zelf in te zetten op technologie. And that’s where you come in, Lou!’

Ik? Ik voel me gevleid, maar ook eh, nieuwsgierig. Hoe bedoel je?  
‘Jij kan een rol in spelen in het creëren van draagvlak door te laten zien hoe belangrijk digitalisering is. Dankzij digitalisering en een sterke organisatie daaromheen, ontstaan nieuwe kansen. Oftewel: nieuwe businessmodellen. En die hebben we keihard nodig om ook in de toekomst onze rol te pakken. Dus, aan de slag, Lou!’  

Ja, dat is wel waar mijn robothartje van gaat tikken! En het jouwe?
‘Het mooie van digitalisering is, het raakt aan alles. Het is niet een doel, maar een middel waarmee je het verschil kan maken. Een middel dat onderdeel is van de strategie van je bedrijf. Dat vergt een andere denkwijze, een digitale mindset. Dat is relevanter dan ooit en het geldt voor iedereen. Voor medewerkers en directie. Met de roadmap wil ik goede keuzes maken in de overvloed aan technologische thema’s en mogelijkheden.’

Hoe bedoel je dat? Wat valt er te kiezen? 
‘Neem VR. De wereld van VR is nu volwassen geworden, in drie jaar tijd is het echt heel hard gegaan. Waar we nu onze klanten en opdrachtgevers vast hun toekomstige woning en project laten ervaren in VR, is metaverse de volgende stap. Digitaal bouwen is iets waar we zelf positie in moeten pakken, dat kunnen we ook in een volledig digitale wereld doen. Betekent niet dat we dat meteen moeten invoeren bij Dura Vermeer, want niet alle technologie is rijp genoeg om daar direct je hele organisatie op in te richten. Dus maken we weloverwogen keuzes als het gaat om tijd, thema’s of ontwikkeling. Pas daarna kunnen we met dergelijke innovaties écht het verschil maken. Ik zie metaverse echter wel als een enorme kans voor de bouw. Één die we op het juiste moment moeten pakken.'

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.