Vorige
Nieuws

Jaarcijfers 2018: Dura Vermeer zet in stijgende lijn door

ROTTERDAM – Dura Vermeer kijkt terug op een goed jaar. Het bouwconcern zette de stijgende lijn van de voorgaande jaren door en boekte in 2018 in vergelijking met 2017 hogere bedrijfsopbrengsten (+13%) en een aanzienlijk hoger nettoresultaat (+52%). ‘Onze doelstelling voor de komende jaren is om hieraan een vervolg te geven en te versnellen op digitalisering, duurzaamheid en innovatie’, aldus Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur bij de presentatie van de jaarcijfers 2018.

De stijging van de bedrijfsopbrengsten en de verbetering van het resultaat komen voort uit een aantrekkende markt en de geboekte voortgang op de ingezette strategische koers. Door de groei van het rendement is ruimte ontstaan om te investeren in onze vernieuwingsambities digitalisering, duurzaamheid en innovatie om zo onze strategische koers krachtig uit te voeren. Hierbij investeren we in diverse product- en procesinnovaties. Zo sloeg Dura Vermeer het afgelopen jaar samen met zes gemeenten de handen ineen door te investeren in een innovatief asfaltproduct (EcopaveXL) met een verdubbeling van de levensduur. Ook startten wij samen met de Provincie Overijssel een pilot voor de realisatie van een weg met een gesloten grondstoffenkringloop (circulair) en deze als ‘as a service’ aan te bieden en ontwikkelden wij het ‘Blokje Om’-concept: een nieuwe woning in 20 dagen. Daarnaast is de samenwerking met software- en technologiebedrijf Autodesk (BIM) met drie jaar verlengd vanuit de vernieuwingsambitie om een koploper te zijn op het gebied van digitaal bouwen. Tot slot is Dura Vermeer diverse partnerships aangegaan met start- en scale ups op het vlak van infra-gerelateerde datacollectie en -intelligence, zonne-energie en het ontwikkelen van intelligente en gezonde kantooromgevingen.

BOUW EN VASTGOED

De divisie Bouw en Vastgoed heeft in 2018 goed kunnen inspelen op de goede marktomstandigheden voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. Wel hadden de stijgende prijzen van arbeid, materiaal en onderaannemers en leveranciers een grote impact op de activiteiten, zoals het bouwen van woningen binnen het daarvoor beschikbare budget.

Dura Vermeer leverde in 2018 3.737 woningen op ten opzichte van 2.257 woningen in 2017, een stijging van 66%. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkelactiviteiten bedroeg in het verslagjaar 1.106 woningen. De Divisie houdt haar focus op eigen ontwikkelactiviteiten en Design & Build-projecten, maar merkt wel de toenemende concurrentie bij het verwerven van goede ontwikkellocaties, die schaarser worden. In de utiliteitsbouw plukt de Divisie de vruchten van een hoger investeringsvolume in nieuwe kantoren en onderzoeksfaciliteiten. De onderhouds- en renovatieactiviteiten lieten een minder grote groei laten zien, wat mede het gevolg is van de zoektocht onder opdrachtgevers en opdrachtnemers naar de beste oplossing voor de verduurzamingsopgave. In het verslagjaar had de Divisie een groot aantal aansprekende projecten in uitvoering zoals de nieuwbouw van het kantoor voor EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap), het AFAS Experience Centre en het Unilever Food Innovation Centre, waarvan de laatste recent twee internationale BREEAM Awards won. Daarnaast werd in het verslagjaar een groot aantal nieuwe projecten gestart, zoals het nieuwe kantoor voor chemiebedrijf Dupont (Leiden), woningbouw Floriadeterrein (Almere) en de renovaties van ING Plaza (Amsterdam) en Erasmus MC (Rotterdam).

DIVISIE INFRA

De Divisie Infra speelde goed in op het voldoende werkaanbod in de markt voor grote infrastructurele projecten. In de regionale inframarkt nam het volume aan wegenbouwprojecten echter niet toe, maar deden de regionale bedrijven hun voordeel met de toename van woningbouw-gerelateerde projecten. In de railinfra markt was sprake van voldoende volume aan projecten in zowel het marktsegment heavy rail als lightrail. De Divisie had in het verslagjaar een groot aantal aansprekende projecten in uitvoering zoals de capaciteitsuitbreiding A6 Almere, de aanleg van een 380 kV verbinding Doetinchem Wesel en hoogwaterbeschermingsprogramma Ooijen-Wanssum. Nieuwe projecten werden verworven zoals de Verlengde A16 (Rotterdam), Theemswegtracé (Rotterdam-Botlek), Stadsdijken Zwolle, de Vechtdal Verbinding (Overijssel) en milieusanering EMK-terrein Stormpolder (Krimpen a/d IJssel).

RESULTAATVERBETERING

Dura Vermeer sloot 2018 af met een nettoresultaat van € 26,1 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de € 17,1 miljoen in 2017. De EBITDA nam toe van € 33,7 miljoen in 2017 naar € 44,6 miljoen in 2018. Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering. De werkvoorraad nam toe van € 1.846 miljoen in 2017 tot € 2.205 miljoen in 2018. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau, 31% in 2018 versus 31,4% in 2017 op een balanstotaal van € 482,6 miljoen. De netto financieringspositie (liquiditeit minus rentedragende schulden) bedraagt € 80,9 miljoen positief (2017: € 45,9 miljoen).

VOORUITZICHTEN

Dura Vermeer is 2019 gestart met een goed gevulde orderportefeuille. Dura Vermeer verwacht een verdere verbetering van het resultaat bij stijgende bedrijfsopbrengsten.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.