Vorige
Blog

Luisteren: daarmee begint een succesvol renovatieproject!

Renoveren? Dat doen we met en voor mensen. Van ontwerp tot exploitatie zijn we betrokken, leggen ons oor te luisteren bij bewoners en werken nauw samen met woningcorporaties. Want een renovatie krijgt pas extra waarde als ze door alle betrokkenen wordt gedragen. André Köster, directeur van Dura Vermeer Onderhoud & Renovatie Midden-West vertelt er over in zijn blog.

Renoveren doen we al jaren. Begin 2012 hebben we binnen Dura Vermeer hiervoor specialistische bedrijven opgericht. We splitsten onze activiteiten uit naar utilitair en woningbouw. Waar wij ons bij woningbouw in onderscheiden, is dat alles rondom de bewoner veel aandacht krijgt. Liefst zijn we vanaf het begin van het proces betrokken, als de corporatie nog bezig is met het afwegen van de verschillende scenario’s. Kies je voor efficiënt en kostenbesparend, of doe je liever nu die grote investering voor de komende jaren?

MEEDENKEN

We praten graag mee in dit stadium, bijvoorbeeld met het doen van haalbaarheidsstudies. Hierbij kunnen we de kracht inzetten van onze supply chain: partners die we goed kennen en die met ons meedenken over slimme oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan kozijnen: ga je die vervangen, en kies je dan voor kozijnen van hout of van een ander materiaal? Is circulair bouwen mogelijk; kunnen we uitkomende materialen hergebruiken? Juist die vakinhoudelijke ondersteuning is heel prettig aan het begin van een renovatieproces. Onlangs hebben we op deze wijze in de co-making met Ymere voor een project in Almere haalbaarheidsscenario’s uitgewerkt met de inzet en kennis van onze partners.

LUISTEREN

Als we zeggen dat het draait om de bewoners, dan vinden we dat zij een belangrijke stem verdienen. Door bewoners vroeg in het proces te betrekken bij de plannen, zijn we ervan overtuigd dat het gehele proces voorspelbaarder en beter verloopt, wat resulteert in een hoge tevredenheid. We doen dit via enquêtes en via klankbordgroepen die meedenken over het uitvoeren van de plannen. We leggen ons oor echt te luisteren bij de bewoners. Luisteren betekent voor ons ook: samenwerken met andere partners. Zo hebben we onlangs de partner van de corporatie voor pv-panelen actief betrokken bij één van onze projecten. Dit resulteerde in een mooie oplossing voor het project.

DUURZAAMHEID

Ook duurzaamheid is een belangrijk punt bij renovatieopgaven. De economisch beste insteek is de woningverbetering te combineren met duurzaamheidsmaatregelen. We bekijken de stand van de techniek en stellen dan de meest efficiënte maatregelen voor; in lijn met de ambitie van de corporatie. Daarvoor is kennis van de markt belangrijk. En daar investeren we dan ook in.

DIGITALISERING

Naast duurzaamheid is digitalisering onze tweede vernieuwingsambitie. Zo zijn we gestart om onze woningrenovatieprojecten in BIM op te zetten en koppelen daar alle data op woningniveau aan. Dit begint met de informatie die voortkomt uit de wijkanalyse, de gesprekken met de bewoners, maar ook de data die betrekking hebben op de toegepaste materialen. Omdat we ook onze eigen kwaliteitsborging doen, verrijken we het BIM-model met foto’s en rapportages van opnames die we gedaan hebben. Op deze manier hebben we na de renovatie een compleet digitaal dossier.

BETAALBARE OPLOSSINGEN

Graag denken we mee over betaalbare duurzame oplossingen. Doordat we onze supply chain binnen handbereik hebben, kennen we de technologische ontwikkelingen. Ook vinden we het zeer belangrijk dat we de juiste prijs kennen. We investeren daarin door onder andere twee keer per jaar met onze supply chain manager en kostendeskundige langs te gaan bij onze partners. Want alleen als de verbeteringen aan de woningen betaalbaar blijven, kan de corporatie de opgave voor de toekomst aan.

DUURZAAM RENOVEREN MET EEN BETROKKEN BLIK

Kortom: begin met luisteren naar de bewoners en betrek hen bij de afwegingen die je maakt in de zoektocht naar de meest betaalbare, duurzame oplossing. En kom de gemaakte afspraken echt na. Zo zorg je voor een glimlach bij de bewoners, de corporatie, partners en medewerkers. En daar doe je het voor!

Meer weten over onze manier van werken, neem dan vooral contact met mij op!

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.