Vorige
Nieuws

Nieuw leven voor voormalige zorglocatie Nassau Odijckhof en Sparrenheide in Driebergen

Dinsdag 4 juni 2024, Driebergen - Woningcorporatie Habion heeft ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Midden West aangewezen als ontwikkel- en bouwpartner voor locaties Nassau Odijckhof en Sparrenheide in Driebergen. De locatie, in totaal ca 5 hectare groot, wordt herontwikkeld tot een bijzondere plek waar toekomstige bewoners prettig oud kunnen worden in een natuurrijke omgeving. Beide partijen werkten al enige tijd samen in Driebergen, nu is deze samenwerking geformaliseerd in een ontwikkelovereenkomst.

“De woningmarkt voor ouderen verandert door de vergrijzing en de scheiding tussen wonen en zorg. Ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen. De herontwikkeling van Sparrenheide - Nassau Odijckhof richt zich op 75-plussers die actief en zelfstandig willen blijven. We zijn verheugd dat wij samen met Habion voor hun primaire doelgroep een microsamenleving creëren, waarin minder vitale ouderen leven tussen vitale ouderen, gezinnen en starters in een bosrijke woonbuurt”, aldus Marijke Nas, statutair directeur Dura Vermeer Bouw Midden West.

Directeur Peter Boerenfijn van Habion: “Dit is goed nieuws voor Driebergen. Door de vergrijzing is ook in Driebergen behoefte aan toekomstbestendige woningen voor kwetsbare ouderen. Als alles voorspoedig verloopt, wonen zij over enkele jaren met veel plezier op de plek van twee voormalige verpleeghuizen in zelfstandige woningen waar zij als ze dat nodig hebben, ook in de toekomst zorg kunnen krijgen in een prachtige omgeving. We kijken uit naar een nieuwe start voor een bijzondere plek.”

Een nieuw divers leefgebied in een prachtige omgeving

Voor de planvorming zijn geïnteresseerden, omwonenden en stakeholders al in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de nieuwe buurt. Toekomstige bewoners willen een levendig en aantrekkelijk woongebied in samenhang met de natuur, waar minder vitale ouderen leven tussen vitale ouderen en gezinnen.

Stedenbouwkundig kader

De ontwerpende partijen, Architectenbureau ANA en ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw Buro Lubbers, nemen deze wensen en behoeften mee en stellen een stedenbouwkundigkader op. Het eerste concept van het stedenbouwkundigkader wordt voorgelegd aan de geïnteresseerden, omwonenden en stakeholders om vervolgens tot een definitief kader te komen. Habion en Dura Vermeer Bouw Midden West gaan het plan verder vormgeven met de ontwerpende partijen. De verwachting is dat de partijen nog tot einde van het jaar bezig zijn om tot een definitief stedenbouwkundig kader te komen. De stappen tot een definitief stedenbouwkundig kader worden gedeeld met de betrokkenen, zoals woningzoekenden, buurtbewoners en andere stakeholders. 

Gefaseerde realisatie

De gehele ontwikkeling bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat uit locatie Nassau Odijckhof, waarvan de opstal inmiddels gesloopt is. In deze fase krijgen zowel nieuwe bewoners als de bewoners van het huidige Sparrenheide een nieuwe plek. Fase 2 bestaat uit de sloop van Sparrenheide en de realisatie van een mix aan woningen. De sloop en bouw van fase 2 start zodra fase 1 is opgeleverd.

Goed nieuws voor Driebergen!

V.l.n.r. René Ploeger (Projectmanager Habion), Kelly Stricker (Senior ontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Midden West), Peter Boerenfijn (Directeur Habion), Marijke Nas (Statutair directeur Dura Vermeer Bouw Midden Wes), Ton de Rond (Directeur Habion), Ronald Overbeek (Senior ontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Midden West), Bas Sijmonsbergen (Senior ontwikkelmanager Dura Vermeer Bouw Midden West)

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Marijke Nas

Statutair Directeur Dura Vermeer Bouw Midden West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht
Marijke Nas
Bouw & Vastgoed

Kelly Stricker

Projectdirecteur TudorPark en Victoriapark-midden Regio Noord-Holland
Kelly Stricker