Vorige
Nieuws

Nieuwe elektriciteitsnelweg tussen Nederland en Duitsland in gebruik

Op vrijdag 21 september namen TenneT en Amprion de 380 kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel officieel in gebruik. Dit gebeurde symbolisch op het punt waar deze verbinding de grens passeert in Voorst. Dura Vermeer heeft samen met SPIE het Nederlandse deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gerealiseerd.

De nieuwe elektriciteitsverbinding met Duitsland bestaat uit 54 zogenaamde Wintrackmasten en is ongeveer 22 kilometer lang. De realisatie van deze nieuwe elektriciteitsverbinding bestond onder andere uit de inrichting van bouwterreinen en bouwwegen, het ontwerpen en realiseren van mastfundaties, aanpassingen aan de infrastructuur en het aanbrengen van geleiders.

MEER CAPACITEIT

De hoogspanningsverbinding is de vierde interconnector tussen het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. De potentiële uitwisselcapaciteit van beide landen neemt met deze verbinding tot fors toe. Ook draagt de verbinding bij aan de leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het Noordwest-Europese elektriciteitsnet.

CEO TenneT Manon van Beek: "Afgelopen jaren zijn belang en betekenis van deze interconnector vergroot door de transitie naar duurzaam. De energietransitie is een grensoverschrijdende aangelegenheid. Voor netbeheerders zoals TenneT en Amprion is het zaak om deze transitie naar duurzaam te faciliteren. Door het weersafhankelijke karakter van wind- en zonne-elektriciteit wordt interconnectie steeds belangrijker. Daarom is het beschikbaar komen van deze verbinding van groot belang voor de Nederlandse en voor de Noordwest-Europese elektriciteitsvoorziening. Als het bijvoorbeeld waait in Duitsland en hier niet, kan meer van het surplus van daar over grenzen naar Nederland getransporteerd worden."

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.