Vorige
Nieuws

Noord-Holland heeft primeur met stillere wegmarkering

WaakSaam heeft – in opdracht van de provincie Noord-Holland - de primeur met innovatieve ‘longdot’ markering. Deze nieuwe vorm van wegmarkering geeft minder geluid bij overrijden en reflecteert beter. De longdot is tijdens asfaltwerkzaamheden toegepast op 500 meter belijning aan de Duinweg (N502) in de gemeente Schagen. Dit is het eerste wegdek in Nederland met deze markering. WaakSaam ontwikkelde deze innovatieve markering samen met combinant Dura Vermeer en Van Velsen Reflectielijnen.

​Het proefstuk is een pilot. Gedurende drie jaar wordt het geluidsniveau en de reflectie gemeten. Vanaf 11 oktober kunnen weggebruikers in de gemeente Schagen gebruikmaken van de nieuw geasfalteerde weg én belijning.

MINDER GELUID

De innovatieve belijning is goed nieuws voor mensen die langs provinciale wegen wonen. Vooral bij een snelheid van 80 kilometer per uur – de algemene maximumsnelheid op N-wegen – blijkt deze wegmarkering minder geluid af te geven dan wanneer je over een reguliere markering rijdt.

BETERE ZICHTBAARHEID

Tests in het laboratorium en op proefvakken in het buitenland laten daarnaast een betere zichtbaarheid zien doordat de nieuwe markering beter reflecteert. De Duinweg is een onverlichte weg; juist hier leveren extra reflecterende lijnen een veiligheidsvoordeel op. Duidelijke wegmarkering is onder andere van belang om automobilisten een duidelijker beeld van de indeling en het verloop van de weg te geven.

LONGDOT-INNOVATIE

Bij de nieuw ontwikkelde methode wordt het materiaal in de vorm van een 'lange stip' aangebracht. Regen wordt zo beter afgevoerd van de markering, wat een betere zichtbaarheid oplevert. Daarnaast reduceert het geluid bij overrijden.

WAAKSAAM

Het onderhoudsbedrijf WaakSaam voert per 1 september 2015 in de Kop van Noord-Holland het beheer en onderhoud uit aan de infrastructuur, gebouwen en terreinen van de provincie Noord-Holland. WaakSaam is een combinatie van vier bedrijven: Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar en Van Doorn en heeft van de provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om het gebied de komende tien jaar te onderhouden en beheren. In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingen van (vaar)wegen, groen en civieltechnische kunstwerken (zoals viaducten en bruggen) gebundeld.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.