Vorige
Nieuws

Ooijen-Wanssum genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019

Op donderdag 14 november maakte de Unie van Waterschappen de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekend tijdens het Deltacongres in Goes. Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas (Dura Vermeer en Ploegam) zijn samen met partners Fugro, Waterschap Limburg, H+N+S landschapsarchitecten en POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) genomineerd.

Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën, waaronder de Steilranddijk en Hoge Gronddijk Ooijen Wanssum in de categorie Waterveiligheid.

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

Na de overstromingen rond de Maas in de jaren ’90 wil Limburg zichzelf nu definitief en toekomstvast beschermen tegen hoogwater. Dit wordt gerealiseerd door meer ruimte te creëren voor water, met als doel een waterstandsverlaging van 37 centimeter. Hiervoor worden de uiterwaarden verlaagd, zodat het water daar makkelijker zijn weg kan vinden. Ook wordt de Oude Maasarm, die na de overstromingen van ’93-‘95 gesloten is door middel van dijken, weer gereactiveerd.

NIEUW TYPE DIJKEN

Door het creëren van water ontstaan er nieuwe, onbeschermde gebieden. Vaak wordt een klassieke dijk geplaatst om dit onbeschermde gebied af te bakenen, maar omdat dit type dijk niet past in het Limburgse landschap hebben Dura Vermeer en Ploegam twee nieuwe type dijken ontwikkeld: de Steilranddijk en Hoge Gronddijk. Door het inpassen van dijken met flauwe taluds worden gebiedseigen landschappelijke vormen van het Limburgse landschap overgenomen in een veilig dijkontwerp.

Stemmen

Tot en met 9 december kun je via deze link stemmen voor de Publieksprijs. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.