Vorige
Nieuws

Partner Dura Vermeer Renovatie Midden West behaalt als eerste sloopbedrijf van Nederland de NEN Veiligheidsladder trede 3

Sinds begin van dit jaar heeft Dura Vermeer Renovatie Midden West een partnership met Arie Hollenberg sloop-en milieuwerken. Als Dura Vermeer zien wij de laatste jaren een enorme ontwikkeling op de markt op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteitsborging. Om deze ontwikkelingen te kunnen waarborgen, is het voor ons belangrijk dat wij hiervoor de juiste partners aanhaken die eenzelfde visie en aanpak hebben. Deze partners dragen bij aan het beperken van de risico’s en het verhogen van de efficiency. Veiligheid staat op 1 binnen Dura Vermeer en dit verwachten wij ook van onze partners. De partijen worden geselecteerd op basis van kwaliteit, visie én aanpak en niet op basis van prijs.

Arie Hollenberg heeft het hele selectieproces succesvol doorlopen én is sindsdien ook nauw betrokken bij onder andere de renovatie van de Stucwerkblokken in de Reimerswaalbuurt te Amsterdam. Wim Bandsma, Supply Chain Manager Dura Vermeer Renovatie Midden West: “Het is fijn om te weten dat een partner niet alleen goed werk levert, maar dat dit ook op een veilige manier gebeurt. De intensieve samenwerking de afgelopen maanden met onze KAM-adviseur heeft zijn vruchten afgeworpen.  Wij feliciteren Arie Hollenberg sloop-en milieuwerken dan ook vol trots met het behalen van de NEN Veiligheidsladder trede 3 als eerste sloopbedrijf van Nederland. Een enorme prestatie!”

In de bouw vinden nog steeds veel ongevallen plaats, ondanks dat er veelomvattende stelsels van wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten bestaan om de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden te vergroten. De NEN Veiligheidsladder® (Safety Culture Ladder) is het instrument om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen organisaties te bevorderen. De Veiligheidsladder ziet erop toe dat houding en gedrag ten aanzien van veiligheid bevorderd wordt en uiteindelijk te komen tot een betere veiligheidsperformance. Om een trede op de ladder te behalen, wordt bij bedrijven de veiligheidscultuur gemeten volgens vastgestelde afspraken. Hierbij spelen ook Ladder Certificerende Instellingen (LCI’s) een rol en wordt gekeken naar onder andere: opleidingen, melden, leren van en opvolging van incidenten, aanspreken en aangesproken worden, communicatie en leiderschap. De Veiligheidsladder geeft een indicatie van de volwassenheid van de veiligheidscultuur in een organisatie.

Monique Hollenberg

Wim Bandsma

Monique Hollenberg, Bedrijfsleider, licht toe: “Wij werken in onze organisatie op alle niveaus aan de bewustwording van veilig handelen. Het werken met gevaarlijke stoffen is ons niet onbekend in de asbest- en bodemsaneringen welke ervoor zorgt dat wij hier uiterst attent op zijn en ook diverse procedures binnen het bedrijf hebben. Daarnaast voeren wij met onze totaal- en renovatie sloopprojecten ook werkzaamheden uit waarbij men onbewust ook veel risico kan lopen op fysiek letsel. Gelukkig hebben wij in ons ruim 40-jarig bestaan geen (ernstige) ongevallen meegemaakt en werken wij er continu bewust als team aan dat wij dit ook nooit mee hoeven te gaan maken. Dit doen wij door actief de werkzaamheden van het project voor te bereiden waarbij de risico’s in kaart gebracht worden en deze ook met alle medewerkers te communiceren en nauw contact te houden met de betrokkenen. Ook tijdens de uitvoering blijft de kwaliteit bewaakt worden door middel van communicatie en projectbezoeken.

Tijdens de audit hebben wij ook een groot compliment mogen ontvangen, het viel de auditoren op dat wij op positieve directe wijze met elkaar communiceren. Ik ben (onder andere als onderdeel van de directie) hier ontzettend trots op. Sommige medewerkers van Dura Vermeer kennen enkele van mijn teamgenoten en zullen dit vast (h)erkennen. Ik heb een ontzettend fijn team om mee te werken welke serieus met haar taken om gaat en ook openstaat voor feedback en graag verder ontwikkeld. Uiteraard hoop ik hier met de gesloten partnerschap tussen Dura Vermeer en Arie Hollenberg sloop- en milieuwerken nog veel meer invulling aan te kunnen geven! “

Ga zo door Monique en collega’s. Wij kijken er naar uit om de succesvolle samenwerking voort te zetten in 2021!

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.