Vorige
Nieuws

Partnerprogramma De Circulaire Weg een feit

In de strijd tegen klimaatverandering en dreigende grondstoffentekorten werken enkele provincies en gemeenten sinds kort samen met Dura Vermeer en TU Delft aan een circulaire infrastructuur. Onlangs zetten zij de handtekeningen onder het infra-as-a-service partnerprogramma De Circulaire Weg. Reductie van CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen staan in dit tweejarige experiment voorop.

VERSNELLEN

Het partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Hollland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft en initiatiefnemer Dura Vermeer. Vorig jaar werd al gestart met de eerste pilots in de provincie Overijssel (N739) en de provincie Noord-Brabant (N279). Nu zijn er meerdere partners aangehaakt. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen en zo bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk en het dreigende grondstoffentekort.

VERANTWOORDELIJKHEID

Een mogelijkheid om tot meer circulariteit te komen is het betalen voor gebruik in plaats van voor een product. Dit as-a-service-concept wordt al toegepast in andere branches, maar de infrasector blijft daarbij nog achter. Vooral de versnipperde verantwoordelijkheid in GWW-trajecten is hier debet aan. De eerste bouwer legt de infrastructuur aan, een tweede verzorgt het onderhoud en een derde verwijdert alles weer. Het resultaat: onnodige vervangingen en hogere kosten. Om dit te ondervangen is een model nodig waarbij partijen betrokken zijn bij alle stappen in de keten en dus ook verantwoordelijkheid voelen voor hergebruik. Daardoor krijgt die partij niet alleen bij het ontwerp en de aanleg, maar ook bij het beheer belang bij recycling van materialen.

PILOTS

De komende twee jaar worden door het land verschillende pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen. De partners proberen op deze manier antwoord te geven op vragen als: 'Voor welke objecten biedt deze aanpak meerwaarde?'. 'Welke veranderingen zijn er nodig in de organisatie en samenwerking?'. 'Hoe waardeer je grondstoffen die “vast” zitten in een object?'. Door resultaten te delen kan er gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele obstakels gezocht worden. Alleen zo komt de circulaire economie ook in de wegenbouw een stap dichterbij.

Het Partnerprogramma loopt van februari 2020 tot en met december 2021. In juni beleggen de partners een eerste publieke bijeenkomst.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.