Vorige
Nieuws

Positief advies voor veiligheidsladder trede 5 Dura Vermeer railinfra

Het spoorbedrijf van Dura Vermeer, Dura Vermeer Railinfra (150 medewerkers), kan binnenkort het certificaat trede 5 op de Veiligheidsladder in ontvangst nemen. Certificerende instelling Kiwa heeft hiervoor een positief advies gegeven. Geen enkel spoorbedrijf in de Nederlandse bouwbranche of infrabedrijf met meer dan 1.200 medewerkers heeft dit certificaat behaald. ‘Een enorme prestatie waar we heel trots op zijn’, aldus Remko Uenk, directeur Dura Vermeer Railinfra.

Dura Vermeer Railinfra is het eerste spoorbouwbedrijf dat zich gaat certificeren op trede 5 van de Veiligheidsladder. ‘Met dit positieve advies worden wij beloond voor onze inspanningen van de afgelopen jaren om de veiligheid op topniveau te krijgen,’ vervolgt Uenk. Mathijs Bakker, Chief Safety Officer bij Dura Vermeer Divisie Infra vult aan: ‘Trede 5 is een bevestiging van een goed veiligheidsbeleid en een open en veilige organisatiecultuur. Iedereen komt elke dag veilig en gezond thuis; dat is een missie waar we dagelijks hard aan werken.’

Van proactief handelen naar vooruitstrevend denken

Met een overtuigend hoge score toont Dura Vermeer Railinfra haar vooruitstrevendheid op het gebied van veiligheid. Uenk: ‘Dat we zo’n hoge score hebben behaald, heeft naar mijn mening zeker ook te maken met ons veiligheidsprogramma Zien-Handelen-Leren. Wij betrekken onze opdrachtgevers, partners en opdrachtnemers hier actief bij. Goede samenwerking en het uitgangspunt “wij werken veilig of niet” verkleint de kans op ongevallen.’

Zien-Handelen-Leren

Dura Vermeer heeft stichting Zien-Handelen-Leren opgericht: een veiligheidsprogramma dat de proactiviteit, bewustzijn en daarmee veiligheid van medewerkers vergroot. Door het beschikbaar stellen van kennis en kunde, stimuleert Dura Vermeer Railinfra anderen hier ook mee aan de slag te gaan, met als hoger liggend doel heel Nederland veiliger te maken. ‘We vragen iedereen die deelneemt bij te dragen om het programma nog verder te verbeteren en aan te scherpen,’ aldus Uenk.

Werkplek van de toekomst

In de aanloop naar de certificering heeft Dura Vermeer Railinfra de focus gelegd op vijf nieuwe initiatieven die veilig werken verder bevorderen. Zo is er onder andere een duurzame bouwkeet ontwikkeld: een ruimte waarin naast duurzaamheid ook veiligheid, digitalisering, innovatie en ergonomie samenkomen. Dura Vermeer Railinfra moet complexe projecten vaak binnen korte tijd opleveren. Samenwerking en informatieoverdracht zijn hierbij van cruciaal belang. In deze “werkplek van de toekomst” kunnen medewerkers op grote schermen de meest actuele tekeningen en planning met elkaar bekijken en bespreken. Dit zorgt voor soepele overdrachten tijdens opeenvolgende diensten en werkt bovendien veilig en gezond werken in de hand. De duurzame bouwkeet past dan ook helemaal binnen het veiligheidsprogramma Zien-Handelen-Leren.

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.