Vorige
Nieuws

Project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (VIA15) voorlopig gegund aan Gelregroen

Rijkswaterstaat is voornemens het DBFM-project ‘A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’ te gunnen aan het consortium GelreGroen, bestaande uit Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en John Laing. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het project ligt bij Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en Van Oord.

Om de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, worden de A12 en A15 aangepakt. ViA15 omvat het doortrekken van de A15 over een lengte van 12 kilometer en het verbreden van delen van de A12 en A15 met extra rijstroken. Dit is nodig omdat de wegen rondom Arnhem steeds drukker worden met files en sluipverkeer tot gevolg. Het project draagt bij aan een betere ontsluiting tussen de Randstad en Duitsland.

De planning is dat in 2020 de werkzaamheden starten en in 2024 de A15 opengesteld wordt en verbreding van de A12/A15 gerealiseerd is.

COMBINATIE PRIJS EN KWALITEIT

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘risicobeheersing’ en ‘beperken verkeershinder’.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite waar ook een video te bekijken is over het belang van het doortrekken van de A15.

Bronvermelding: beeldbank.rws.nl - Rijkswaterstaat - Joop van Houdt

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.