Vorige
Nieuws

Realisatiefase Project A6 Almere feestelijk afgerond

Vrijdag 15 november 2019 vond de feestelijke oplevering plaats van het project A6 Almere Havendreef – Almere Oostvaarders (voorheen Buiten-Oost). Rijkswaterstaat overhandigde het beschikbaarheids- en voltooiingscertificaat aan bouwcombinatie Parkway6, bestaande uit Dura Vermeer, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited. Hiermee is de realisatiefase van het project A6 Almere officieel afgerond.

Met de oplevering van de A6 Almere op 15 november is de beheer- en onderhoudsfase ingegaan. Parkway6 is de komende 20 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Ook gaf Parkway6 op 15 november symbolisch de gebiedssleutel terug aan de gemeente Almere en provincie Flevoland.

In juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is de nieuwe verbrede A6 tussen Almere Havendreef en Almere Oostvaarders opengesteld voor het verkeer. In de afgelopen vier maanden heeft bouwcombinatie Parkway6 het project verder afgerond. Het zonnepanelenveld in het knooppunt Almere is aangesloten, de grondwallen naast de A6 in het Weerwatergebied zijn ingezaaid en op het lokale wegennet zijn werkzaamheden verricht om de aansluiting met de A6 bij Almere te optimaliseren. Ook zijn de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden afgerond.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Het project A6 Almere maakt onderdeel uit van de verbreding van de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg is over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting. Ook is in samenwerking met omgevingspartijen de leefbaarheid in de omgeving van de A6 vergroot. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwatergebied zes meter verlaagd en zijn de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar gelegd zodat ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere. Door middel van het zonnepanelenveld in knooppunt Almere kan dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte voorzien.

Voor meer informatie over het programma Schiphol-Amsterdam-Almere kijk op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

De verbreding van de A6 is een project waar we samen met onze medewerkers trots op zijn:​

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.