Vorige
Nieuws

Renovatie Gemaal Slangenweg afgerond

De renovatie van Gemaal Slangenweg in Genemuiden is afgerond. Dura Vermeer verzorgde deze vernieuwing als onderdeel van een langjarige samenwerking tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta en vier bouwers. Binnen deze samenwerking worden in vier bouwteams in een periode van vier jaar 60 stuwen en gemalen gerenoveerd.

In januari is Dura Vermeer begonnen met het vernieuwen van gemaal Slangenweg. Een boer stelde een gedeelte van zijn aangrenzende grond beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden vonden plaats dicht bij het erf van deze boer, daarom heeft Dura Vermeer hem nauw bij het project betrokken om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Een mooi voorbeeld hiervan is de keuze voor een prefab gemaalbak die de uitvoeringstijd op locatie minimaliseerde tot vijf weken.

Als onderdeel van het bouwteam vervangt Dura Vermeer vier gemalen en twee stuwen die niet meer voldoen aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Eerder verving Dura Vermeer het gemaal Zwartemeerpolder en maakte hierbij gebruik van een circulaire gemaalbak. Deze gemaalbak was over van een voormalig gemaal en werd beschikbaar gesteld door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het gemaal ontwerp is aangepast op de bestaande gemaalbak om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Tijdens dit project vernieuwde Dura Vermeer eerder al twee stuwen in Ruinen. De komende periode richt Dura Vermeer zich op de renovatie van gemaal ’t Raasje in Kampen.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.