Vorige
Nieuws

Samen de volgende stap in duurzaamheidsambities van bouw- en vastgoedsector

Foto v.l.n.r: Ronald Dielwart (Raad van Bestuur Dura Vermeer), Annemarie van Doorn (Directeur DGBC), Lizzy Butink (Manager Duurzaamheid Dura Vermeer), Jan Willem van de Groep (Oprichter Gideon).

We nemen binnen Dura Vermeer serieuze stappen om meer circulariteit en duurzaamheid te brengen in de bouw. Om onze acties nog verder kracht bij te zetten hebben wij twee belangrijke duurzaamheidsconvenanten ondertekend: Het Gideonmanifest ‘Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ en de intentieovereenkomst DGBC ‘Whole Life Carbon’.

De uitstoot binnen de bouwsector moet anders. Dat vinden ook meer dan 50 andere partijen in de bouw- en vastgoedsector. Om samen actief te werken aan de verdere verduurzaming van de sector hebben Kingspan, LEVS architecten en Dura Vermeer hun handtekeningen gezet onder de intentieverklaring tijdens het Paris Proof event in The Natural Pavilion op de Floriade Expo Almere. Tijdens het evenement, georganiseerd in samenwerking met Oosterhoff en Noordereng, deelden onder andere DGBC, Amvest en Alba concepts over de praktische toepassingen en uitdagingen die gepaard gaan met de verduurzaming van de bouw.  

Inspiratie en kennisdeling

Presentaties tijdens het Paris Proof evenement in Almere

Duurzaamheid binnen Dura Vermeer

Manager Duurzaamheid, Lizzy Butink, over de duurzame projecten binnen Dura Vermeer

Duurzame initiatieven versnellen met het Gideonmanifest 

Het Gideonmanifest bestaat uit duurzaamheidspecialisten in de bouwsector die zich actief inzetten voor meer beweging in de verduurzaming van de bouwwereld. Zo wordt gewerkt aan ideeën en praktische richtingen om bijvoorbeeld de energietransitie mogelijk te maken. Deze beweging wil fossiele en lineaire materialen versneld afschalen en het gebruik van biobased en circulaire materialen weer versneld opschalen. Dit alles terwijl er rekening wordt gehouden met het sociale aspect van deze transitie. Deze acties moeten duurzaamheidsinitiatieven versnellen en zorgen voor betere, én haalbare wetgeving omtrent de verduurzaming van de bouw- en vastgoedsector. 

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is een andere manier van ontwerpen, bouwen, onderhouden, samenwerken en financieren gewenst. Bij het Gideonmanifest wordt dan ook de nadruk gelegd op een aantal punten: 

Meetmethodiek

Een betere meetmethodiek van het milieuprestatiestelsel (o.a. MPG en daarmee ook CO₂)

Data

De verplichting van het openbaar maken van milieuprestatie data

Sturing emissies

Sturing op zowel materiaalgebonden emissies als gebruiksgebonden emissies

Wetgeving

Op basis van het klimaatakkoord berekenen hoeveel de bouw- en vastgoedmarkt nog aan CO₂ mag uitstoten om aan de hand daarvan wetgeving te maken

De transitie versnellen met Whole Life Carbon 

De inmiddels 350 leden grote DGBC is mede opgericht door Job Dura. Sindsdien zijn er veel stappen genomen en een jaar geleden gingen de leden met elkaar in gesprek over hoe een duurzame samenleving er dan uit ziet voor de gebouwde omgeving. De ambitie is om zo snel mogelijk de doelstellingen van het Parijs akkoord te realiseren en de energie transitie te versnellen.  

Met DGBC Whole Life Carbon wordt er rekening gehouden met zowel materiaalgebonden emissies als operationele emissies. Kortom: het verlagen van de totale CO₂-uitstoot van de gebouwde omgeving. Het neemt dus de emissies van de gehele bouwkolom mee. Om deze uitstoot mee te nemen is echter een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. De leden van de DGBC roepen de markt op dit te erkennen en zich hiervoor in te zetten. 

Ondertekening van deze twee convenanten helpt ons een verdere invulling te geven van onze CO₂-reducerende doelstellingen en circulariteitsambities. Tegelijkertijd laten we hiermee de markt, overheid en onze partners weten waar wij voor staan. Want alleen in nauwe samenwerking met de markt en overheden kunnen we een CO₂- neutraal Dura Vermeer bewerkstelligen. 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.