Vorige
Nieuws

Samenwerking Dura Vermeer en Nyenrode Business Universiteit

De GWW-markt in Nederland anno 2019 heeft naast een positieve impact ook een negatieve invloed op onze samenleving. In het bijzonder door de uitstoot van CO2, het verbruiken van grondstoffen en invloed op biodiversiteit. Het verduurzamen van de GWW-markt is een gezamenlijke opgave voor opdrachtgevers in de bouw, opdrachtnemers in de bouw en kennisinstellingen. Dura Vermeer en Nyenrode Business Universiteit gaan zodoende de komende drie jaar samenwerken aan verduurzaming en vernieuwing van de GWW-markt. De samenwerking start vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid.

GEZAMENLIJKE AMBITIE

Dura Vermeer heeft de ambitie om voorloper te zijn bij de vernieuwing en verduurzaming van de GWW-markt in Nederland.Tegelijkertijd wil Nyenrode de maatschappij dienen door verantwoordelijke leiders en professionals op te leiden. Structureel gezamenlijk optrekken bij onderzoek en onderwijsactiviteiten draagt volgens beide organisaties bij aan deze ambities. De samenwerking behelst onder andere de organisatie van bijeenkomsten, het voeren van het (strategische) debat over duurzaamheid in de bouw, kennisontwikkeling, onderzoek en gastcolleges op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

VERGROTEN BEWUSTZIJN

‘Nyenrode wil ook op maatschappelijk vlak het verschil maken’, legt programmadirecteur Executive MBA Nyenrode Henk Kievit uit. ‘Dit doen we onder andere door bij te dragen aan onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd gaat het ook om het vergroten van het bewustzijn van de urgentie van het klimaatprobleem bij individuen. De kranten staan er vol mee, maar het is tijd om er zelf actief mee aan de slag te gaan. De samenwerking met Dura Vermeer is hier een mooi voorbeeld van.’

Gijs Naarding, directeur Dura Vermeer, vult Kievit aan: ‘Wij geloven dat je de duurzaamheidsopgave niet alleen aan kunt. Duurzaamheid vraagt om samenwerken en innovatie. Met Nyenrode zetten we daarin weer een nieuwe stap. Het is niet voor niets dat vanuit de kennis van de stewardship benadering van Nyenrode onze afdeling NEXT is ontstaan. Binnen deze afdeling zijn de partnerprogramma’s De Circulaire Weg en Ecopave XL opgezet. Met deze programma’s brengen we duurzaamheid verder, samen met onze klanten.’

DOORGAAND PROCES

Hoogleraar duurzaamheid aan Nyenrode André Nijhof vindt de Dag van de Duurzaamheid een mooi symbolisch teken als start van de samenwerking. ‘Duurzaamheid is een doorgaand proces.Toch is het goed om eens per jaar net iets meer stil te staan bij de vraag: wat gaat er goed en welke slagen moeten we nog maken? Hoe vinden we bijvoorbeeld innovatieve oplossingen om onder meer de bouwsector te verduurzamen? Het is belangrijk om niet alleen stil te staan bij problemen in het hier en nu, maar ook te kijken naar de toekomst. Er blijven namelijk ook dan bouwprojecten ontstaan. De vraag is hoe we deze kunnen realiseren zonder negatieve effecten als CO2-uitstoot en het lineair gebruiken van onze beschikbare grondstoffen.’

OVER NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doet zij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Er worden intensieve academische opleidingen en korte en langere programma’s geboden binnen de vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht. Ook wordt er onderzoek in deze vakgebieden verricht.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.