Vorige
Nieuws

Samenwerking UAF en Dura Vermeer krijgt vervolg

Dura Vermeer en stichting UAF hebben hun samenwerking met twee jaar verlengd. De stichting voor vluchteling-studenten begeleidt hoog opgeleide statushouders met een bouwkundige of civieltechnische achtergrond naar een tweejarig leerwerktraject bij Dura Vermeer dat opleidt tot BIM-modelleur. De meerwaarde van dit initiatief is dat een statushouder gelijktijdig een diploma behaalt en werkervaring opdoet, wat de kansen op duurzame arbeidsmarktdeelname vergroot.

Het opleiden van hoogopgeleide vluchtelingen met een technische of bouwkundige achtergrond tot BIM-modelleur of -engineer bij Dura Vermeer was vanaf dag één een succes. Inmiddels hebben zich ook andere bouwbedrijven aangesloten bij het initiatief. Hierdoor is het gelukt om alle aanvragen voor een werkervaringsplaats te honoreren en hebben de student-statushouders een plekje gekregen. Het mes van deze samenwerking met andere bouwbedrijven snijdt aan twee kanten. In de eerste plaats voor de statushouders zelf natuurlijk. Die zitten verspreid over Nederland en hebben nu meer kans op een werkervaringsplek in de buurt van hun woonplaats. Ten tweede spint de sector garen. In de bouw is immers een grote behoefte aan BIM-opgeleide medewerkers.

In dienst

Het afgelopen jaar nam Dura Vermeer twee hoogopgeleide statushouders in dienst. Voor vluchtelingen die wel 3D kunnen modelleren maar niet zijn opgeleid in moderne technieken als BIM is een speciaal BIM-klasje opgezet. Dat gebeurt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Het afgelopen jaar zijn zes statushouders gestart met de Associate degree-opleiding Integraal Bouwmanagement. Ze leren daar niet alleen BIM-modelleren, maar ook alles over de werkorganisatie die bij die nieuwe manier van werken hoort. Naast dit leerwerktraject is er ook een voorloopklas voor statushouders, een initiatief van UAF. Sinds begin september worden dertien vluchtelingen die wel een goede technische opleiding hebben gevolgd maar nog onvoldoende goed Nederlands spreken, in dit klasje klaargestoomd voor de Associate degree-opleiding. Aansluitend starten zij met een tweejarig leerwerktraject dat opleidt tot BIM-modelleur.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.