Vorige
Nieuws

Savera III wint aanbesteding renovatie Heinenoordtunnel

Rijkwaterstaat heeft de opdracht voor de renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29 definitief gegund aan Savera III, een combinatie van Dura Vermeer, Dynniq Nederland BV en SPIE Nederland BV. Naast de renovatie bestaat de opdracht uit het ontwikkelen en toepassen van een generiek en herbruikbaar systeem voor de bediening, besturing en bewaking. Het systeem wordt voor het eerst ontwikkeld voor de Heinenoordtunnel en kan bij een succesvolle implementatie ook door andere opdrachtnemers toegepast worden in andere tunnels in Zuid-Holland die gerenoveerd worden. Door standaardisatie kunnen storingen sneller worden opgelost, wat minder hinder betekent voor de weggebruikers, en zijn er minder kosten voor beheer en onderhoud.

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, BPKV (voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving). BPKV is een methode om naast prijs ook kwaliteitsaspecten mee te nemen in de beoordeling en deze extra kwaliteit ook te honoreren. Deze systematiek helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een praktijkvoorbeeld van hoe we gebruikmaken van de kennis van de markt en de steeds verdergaande digitalisering. Dit moet uiteindelijk leiden tot een efficiënter beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Voor Rijkswaterstaat betekent dat minder kosten en voor de weggebruikers heeft het grote voordelen. Als we storingen sneller kunnen oplossen betekent dat namelijk kortere afsluitingen en dus minder hinder voor het verkeer.”

Hoogste kwaliteit

Er lagen 3 goede aanbiedingen. Savera III (Samenwerkingsverband voor de Vervanging en Renovatie Aanpak) heeft zich met name weten te onderscheiden op het beheersen van risico’s tijdens de renovatie en de ontwikkeling van een generiek systeem voor bediening, besturing en bewaking van tunnel en op het plan van aanpak voor de samenwerking. Savera III heeft daarmee de hoogste kwaliteitswaarde weten te realiseren.

Risicoverdeling

Rijkswaterstaat en Savera III gebruiken het komende half jaar om de opdracht verder uit te werken en gezamenlijk het definitieve uitvoeringscontract af te ronden. Rijkswaterstaat streeft ernaar om de risico’s voor de uitvoering op de juiste wijze te verdelen tussen markt en opdrachtgever en dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze aanpak draagt bij aan de transitie naar een vitale infrasector.

Geert Quicken, projectdirecteur Savera III: “Het is fantastisch voor Savera III om in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat in de uitwerkingsperiode de scope te doorgronden en vervolgens de uitvoeringscontracten overeen te komen. Ook voor ons is dit een unieke aanpak. Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak zal leiden tot een succesvolle uitvoering van de renovatie van de Heinenoordtunnel en de ontwikkeling van de standaard bouwblokken voor deze, en andere tunnels.”

Efficiënter beheer en onderhoud

Bij de tunnels, bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat zijn in de loop van de tijd verschillende technieken en systemen toegepast. Om deze variatie te verminderen, ontwikkelen we een gestandaardiseerd en herbruikbaar systeem om bij meerdere objecten toe te passen. Dit zorgt voor voorspelbaar onderhoud en grotere betrouwbaarheid van tunnels, bruggen en sluizen waardoor minder hinder ontstaat voor (vaar)weggebruikers.

De renovatie van de Heinenoordtunnel wordt gebruikt om een generiek en herbruikbaar systeem voor tunnels te ontwikkelen en ervaringen op te doen. Voor bruggen is dit bijvoorbeeld ook gedaan bij de renovatie van de Wantijbrug eerder dit jaar. Op moment van aanleg, vervanging of renovatie worden de objecten voorzien van dit nieuwe systeem.

Samenwerking als belangrijk fundament

De ‘samenwerking in het project’ was een belangrijk onderdeel van deze aanbesteding. Claudia Wolff-Theunisse, projectmanager van Rijkswaterstaat: “Savera III heeft niet alleen laten zien de specifieke kenmerken en technische uitdagingen van het project goed te hebben doorgrond, maar heeft ook goed aangegeven hoe ze met het team willen samenwerken. Ik ben blij dat kwaliteit in deze doorslaggevend is geweest en kijk er zeer naar uit om met Savera III samen te werken aan dit mooie project.”

Over de renovatie Heinenoordtunnel

Veel bruggen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 en zijn toe aan vervanging of renovatie. De Heinenoordtunnel stamt uit 1969 en is een belangrijke spil in de bereikbaarheid van de regio Hoeksche Waard en een belangrijke schakel in de A29, de route van West-Brabant naar Rotterdam en vice versa. Er rijden dagelijks circa 110.000 voertuigen door de tunnel. De Heinenoordtunnel is de eerste van in totaal 8 tunnels in Zuid-Holland die in dit kader gerenoveerd worden. De feitelijke renovatie start met de bouw van het middentunnelkanaal in 2023 en duurt tot en met 2024 wanneer de nieuwe installaties de functies van de bestaande installaties overnemen. De renovatie van de andere 7 tunnels vindt plaats na 2024.

Contractondertekening Heinenoordtunnel

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!