Vorige
Nieuws

Scholieren aan de slag voor Dura Vermeer

Circa 100 leerlingen van het Kaj Munk College uit Hoofddorp verzamelden zich op 10 oktober in de gymzaal van NMCX Centrum voor Duurzaamheid in Hoofddorp. Speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid gingen ze aan de slag met een opdracht over biodiversiteit, met Dura Vermeer als één van de opdrachtgevers.

Age Vermeer verzorgde de aftrap van deze bijzondere middag. ‘Het is fantastisch dat jullie meer leren dan alleen de taaie stof uit het lesboek’, aldus Vermeer. Quincy de Bruijn, ecoloog bij Dura Vermeer, wist de scholieren te boeien met een presentatie over zijn rol bij een bouwbedrijf. ‘Dura Vermeer legt veel wegen aan en dus ontstaan er veel bermen. Met een goede inrichting hiervan kunnen we veel impact hebben op bijvoorbeeld het leefgebied van dieren.’

PRAKTIJKGERICHT

De leerlingen verdiepen zich al vanaf september in de onderwerpen Biodiversiteit en Duurzaamheid. De komende weken gaan zij voor Dura Vermeer aan de slag met het inrichten van een berm in de Haarlemmermeer om hier de biodiversiteit te vergroten. Deze opdracht sluit naadloos aan op de waarde die Dura Vermeer hecht aan de kwaliteit van leefomgeving en natuur.

Deze praktijkgerichte manier van leren is een mooie manier om al vroeg kennis te maken met verschillende sectoren, beroepen en onderwerpen. De komende weken wordt er hard gewerkt aan het bedenken en uitwerken van ideeën. De eerste opzet hiervan zal tijdens een tussenevaluatie bekeken worden door de opdrachtgevers. Uiteindelijk worden de definitieve resultaten gepresenteerd aan docenten, opdrachtgevers én ouders.

TECHNASIUM

Het Kaj Munk College is een Technasium-school. Hier hebben scholieren, naast gewone lessen, het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Tijdens dit vak leren leerlingen niet uit boeken, maar werken ze aan opdrachten vanuit de praktijk met echte bedrijven of instellingen als opdrachtgever.

Naast Dura Vermeer heeft ook de gemeente Haarlemmermeer een mooie opdracht bepaald waar de Vwo-leerlingen mee aan de slag gaan, namelijk het inrichten van een rotonde op een zo (bio)divers mogelijke manier.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.