Vorige
Nieuws

Schoolbestuurder over grootschalige renovatie Keizer Karel College: ‘Belangrijkste succesfactor is onze klik’

Voor de leerlingen en medewerkers van Het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen is het bijna zover: nu, net na de zomervakantie, wordt hun schoolgebouw dat stamt uit de jaren ’50 getransformeerd naar een pand met het oog op de toekomst. Niet alleen op technisch, maar ook op onderwijskundig vlak. Bestuurder Arend Smit en intern projectleider KKC Charles Kauffman spreken samen met directeur André Köster van Dura Vermeer Renovatie Midden West over dit bijzondere project.

Trots vertelt schoolbestuurder Arend Smit over het KKC, een school met ruim 1700 leerlingen die in de regio vooral bekend staat vanwege zijn technasium afdeling en grote vwo-populatie. “We hebben een goede reputatie en trekken leerlingen uit de hele omgeving.” Ondanks die goede reputatie, was de school volgens Arend hard toe aan een vernieuwingsslag. “De maatschappij is constant in beweging en wij proberen daar als school in mee te bewegen. We willen onze leerlingen voorbereiden op de netwerk- en kennissamenleving van morgen en hebben als uitgangspunt om in te zetten op relatie, competentie en autonomie. Het gaat niet langer alleen om het vakinhoudelijk klaarstomen van leerlingen, we willen ze ook voorbereiden op hun toekomst door te focussen op vaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met tegenslagen, zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheid. Deze lijn hebben we de laatste jaren onderwijskundig ingezet, maar het gebouw is nog niet afgestemd op deze doelstellingen.”

Schoolgebouw van de toekomst

Het gebouw, waarvan het oudste gedeelte stamt uit 1958, bestaat nu uit kleine lokalen en veel gangen. “Een klassieke schoolinrichting die wat ons betreft niet meer van deze tijd is”, aldus Arend. “Je zult in de toekomst naast het vaste curriculum zien dat leerlingen steeds meer modulair gaan werken. Het is fijn als je een gebouw hebt dat daarbij past met onder meer ruimtes voor hoorcolleges voor grote groepen en ruimtes waar leerlingen individueel of in kleine groepen kunnen leren en aan opdrachten kunnen werken. Dat komt allemaal terug in het nieuwe ontwerp voor onze school.” Zo wordt de huidige binnentuin door middel van een overkapping getransformeerd tot een groot atrium waar leerlingen en docenten samen kunnen werken, komt er een groot auditorium voor hoorcolleges, worden de kleine lokale opengebroken, de vierkante meters van de gangen beter benut en komen er veel glazen wanden. “We willen transparantie creëren en open leerpleinen zodat we zowel klassikaal al meer maatwerk (differentiatie)  kunnen realiseren”.

De werkzaamheden zijn begonnen!

Klik

Dura Vermeer Renovatie Midden West kwam als beste uit de bus om het plan te realiseren. “Wij zijn de uitverkorene”, vertelt directeur André Köster opgetogen. Charles Kauffman licht toe: “Dura Vermeer gaf ons de garantie dat ze onze visie binnen ons budget konden waarmaken. Aangezien het om publiek geld gaat, was dat een belangrijk facet. Daarnaast gaf het vertrouwen dat DVRMW ervaring heeft met soortgelijke projecten in het onderwijs, ik ben technisch namelijk zelf een leek. Maar het allerbelangrijkste is de klik die we hebben. Net als in het onderwijs gaat het ook in een bouwproject uiteindelijk om relaties, vertrouwen en het transparant delen van kennis. Het gevoel zit gewoon goed bij Dura Vermeer. Ze zijn betrokken bij ons en er is een heel team dat nadenkt voor ons.” André voegt toe: “We vinden het mooi als we ons kunnen vereenzelvigen met de opgave en de klant die erachter zit. We gaan samen als één team voor de realisatie van dit mooie schoolgebouw.”

Ambitieus

André vertelt dat hij direct enthousiast was toen hij hoorde over de schoolrenovatie: “Het is een bijzonder project door de enorme diversiteit. Het is meer dan alleen de transformatie van de binnenkant, het gaat ook om een stukje nieuwbouw en een complete duurzaamheidsslag.” De  bestuurder knikt instemmend: “We hebben bewust gekozen het oude pand te laten staan en circulair te bouwen. Het gebouw is een samenhang van verschillende onderdelen die er door de jaren aan vast zijn gebouwd, maar door een nieuwe schil wordt het weer één homogene school. Daarnaast gaan we van het gas af en plaatsen we zonnepanelen op het stukje nieuwbouw. Duurzaamheid is echt een pijler van dit project. We onderscheiden ons met onze technasium-leerlingen die zelf regelmatig onderzoek doen naar duurzaamheid, wij vinden dat wij als school daar dan ook qua gebouw een steentje aan hebben bij te dragen.” André vult aan: “Ik vind het mooi dat KKC zulke grote duurzaamheidsambities heeft. We hebben samen gezocht naar de meest optimale toepassingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de renovatie.”

Ook het binnenklimaat van de school wordt tijdens de renovatie aangepakt. “Door covid is luchtkwaliteiten in scholen onder een vergrootglas komen te liggen”, legt  Charles uit. “Veel scholen, net als wij, hebben alleen natuurlijke ventilatie waardoor CO2 zich ophoopt in lokalen wat leidt tot afname in concentratie bij leerlingen.” André: “We verwerken een installatie voor luchtbehandeling in de duurzame schil waardoor de luchtkwaliteit goed beheersbaar wordt. Enorm belangrijk voor de prestaties van leerlingen, maar ook voor het werkplezier van medewerkers. Geen snikhete zomer meer onder de platte daken of ijskoude winters, maar een prettig en constant klimaat.”

het officiële tekenmoment

Strakke planning

De bouwfase gaat na de zomervakantie van start, “dan begint het ondanks de lange voorbereiding voor mijn gevoel pas echt”, vertelt Arend. De planning is strak: voor het einde van het jaar moeten de praktijklokalen in het ‘nieuwe’ schoolgebouw opgeleverd zijn. Voor de zomer van 2022 moet de hele school klaar zijn. In de tussentijd krijgen leerlingen les in een oude basisschool en een noodgebouw dat is verrezen op het sportveld. In de strakke planning staat veiligheid bovenaan benadrukt André. “We zitten in een compleet operationele omgeving met tijdelijke huisvesting, leerlingstromen, bouwverkeer en overlast voor de omgeving. We vinden omgevingsmanagement erg belangrijk en houden daarom alle bewegingen in de gaten met begeleiders.”

Leerlingen en docenten verheugen zich volgens Charles op het toekomstige pand, maar zeker niet op de hinder van aankomend schooljaar. “Het zal ongetwijfeld wat gemopper opleveren. We gaan daarom proberen iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de bouw door bijvoorbeeld inspraak over de inrichting en door mijlpalen samen te vieren.” Ondanks het potentiële gemopper kijkt Charles met plezier uit naar de volgende fase van het project: “We gaan eindelijk uitvoeren wat we bedacht hebben. Ik kan niet wachten tot het klaar is.”

Op naar een schoolgebouw met oog op de toekomst!

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.