Vorige
Nieuws

Sluitstuk Materialen Expeditie brengt materialenpaspoort stap dichterbij

Na een jaar lang gezamenlijk experimenteren met het materialenpaspoort in de GWW-sector werd op donderdag 24 september het rapport “Lessons Learned Materialen Expeditie” van Bouwend Nederland gepresenteerd door Karlijn Mol van Dura Vermeer.

HERGEBRUIK? ZOVEEL MOGELIJK

Met de uitkomsten van deze Materialen Expeditie is een materialenpaspoort voor de GWW-sector weer een stap dichterbij. Een paspoort geeft de sector inzicht in welke materialen in onder andere wegen, bruggen en sluizen verwerkt zijn, waardoor deze gemakkelijker hergebruikt kunnen worden. Een grote stap op het gebied van circulariteit dus!

14 PILOTS

Dura Vermeer is een van de initiatiefnemers van de Materialen Expeditie. Samen met TBI en VolkerWessels, de provincies Noord-Holland en Overijssel en nog 15 samenwerkingspartners werd geëxperimenteerd met het opstellen van materialenpaspoorten in de infrasector. De deelnemende partijen deden hun ervaringen op in 14 concrete pilotprojecten. Hiermee werd de theorie vertaald naar de praktijk, met als doel om de opgedane ervaring te delen en van elkaar te leren. Een jaar lang werd onder andere besproken waaraan een materialenpaspoort moet voldoen, wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn en hoe de digitale vastlegging moet gebeuren.

Karlijn Mol, manager Duurzaamheid bij Dura Vermeer, vertelt: ‘Met de pilots en het rapport willen we bijdragen aan het vormgeven van de wet- en regelgeving rondom het materialenpaspoort en hebben we een aantal aanbevelingen gedaan. Natuurlijk passen we de opgedane kennis ook direct toe in onze eigen infraprojecten’. Collega Leo van der Geest, betrokken als programmamanager Digitaal Bouwen vult aan: ‘Met 14 pilots hebben we samen met andere bedrijven in een snel tempo geleerd wat de basis is van een materialenpaspoort en hoe we dit kunnen inpassen in bestaande ontwerp- en onderhoudsprocessen.’

DOWNLOAD HET RAPPORT

De initiatiefnemers delen de uitkomsten van de Materialen Expeditie graag, zodat opdrachtgevers en -nemers geholpen kunnen worden aan een goede aanpak voor het opstellen van een materialenpaspoort.

Bekijk het rapport.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.