Vorige
Nieuws

Sneller extra rijstrook op A12 tussen Westervoort en Duitse grens

Weggebruikers in Gelderland krijgen een jaar eerder dan gepland extra rijstroken op de A12 tot hun beschikking. Dat blijkt uit de eerste globale planning van bouwconsortium GelreGroen, dat in opdracht van Rijkswaterstaat de A15 gaat doortrekken en de bestaande A12 en A15 gaat verbreden en waar Dura Vermeer onderdeel van is.

Vanaf volgend jaar wordt op het traject tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk in beide richtingen een extra voorlopige rijstrook opengesteld. De verbreding van de A12 is al eind 2023 klaar: een jaar voor de oplevering van het gehele grote wegproject ViA15. Bij dit project wordt een nieuw stuk snelweg aangelegd tussen de A15 bij Bemmel en de A12 bij Duiven/Zevenaar en krijgen de A15 en de A12 extra rijstroken. Met de versnelde verbreding van de A12 wordt gehoor gegeven aan de wensen in de Liemers en Achterhoek. De regio wil graag dat de fileproblemen op de A12 snel worden aangepakt. GelreGroen wil daarnaast ook eind volgend jaar een voorlopige aansluiting Zevenaar-Oost op de A12 openstellen voor het verkeer. Eind 2024 wil GelreGroen het gehele wegproject hebben afgerond.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: “Goed nieuws voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Ik ben blij dat de knelpunten op de A12 als eerste worden aangepakt en het verkeer in de Liemers en de Achterhoek eind volgend jaar beter kan doorstromen. Dit is heel fijn voor de mensen die daar dagelijks op de weg zitten en voor de bedrijven in de regio die dan beter en sneller te bereiken zijn.”

FILE-AANPAK A12

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding van het wegproject extra gelet op het verminderen van de huidige verkeersproblemen op de A12 en ingezet op minder hinder tijdens de wegwerkzaamheden. De aanpak van GelreGroen is het resultaat daarvan. Door de komst van de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost wordt het bedrijventerrein 7Poort beter bereikbaar. GelreGroen houdt daarnaast de Griethse Poort - de huidige aansluiting Zevenaar op de A12 - open tot het moment waarop de nieuwe aansluiting Zevenaar-West op de nieuwe A15 is gerealiseerd.

HINDERBEPERKING OP LOKALE WEGEN

De eerste jaren ligt de focus van GelreGroen op de verbreding van de A12, de aanleg van een bouwweg bij de toekomstige A15 en de bouw van een viaduct waarmee de toekomstige A15 de Betuweroute gaat kruisen in de gemeente Lingewaard. Om het lokale wegennet te ontzien gaat de bouwweg de meeste lokale wegen kruisen met tijdelijke viaducten of verkeerslichten. De bouwweg wordt gebruikt voor de levering van materiaal voor de bouw van wegen, viaducten en de brug over het Pannerdensch Kanaal. De brug wordt in het laatste stadium van de bouwperiode door GelreGroen gebouwd.

ONTWERPVOORSTEL BRUG

GelreGroen heeft een voorstel gedaan voor een ontwerp van de brug over het Pannerdensch Kanaal. Het ontwerpvoorstel van architect Ney & partners voorziet in een fietspad dat onder de brug hangt. GelreGroen voegt daar nog een wandelpad aan toe. Midden op de brug willen we een uitzichtpunt creëren, waar fietsers en wandelaars vrij uitzicht hebben over het Pannerdensch Kanaal en de uiterwaarden. In het ontwerp worden vanaf het begin kansen voor de natuur meegenomen. Een voorbeeld hiervan zijn nestgangen voor oeverzwaluwen, die we willen bouwen in de pijlers van de brug.

Mobiliteitsgedeputeerde Van der Wal van de provincie Gelderland: “Aannemerscombinatie GelreGroen heeft een ontwerpvoorstel gemaakt voor een iconische brug, die recht doet aan de belangen van de omgeving. Ik ben blij met hun voorstel voor een brug, die voor fietsers en wandelaars een nieuwe verbinding tussen de Liemers en de Betuwe wordt én die zij kunnen beleven zonder verstoring door langsrijdend gemotoriseerd verkeer.”

START WERKZAAMHEDEN

GelreGroen start naar verwachting eind 2020 met de daadwerkelijke uitvoering. Daarvoor zijn we bezig met voorbereidend werk, zoals het ontwerpproces, het onderzoeken van de bodem, het opzetten van haar organisatie, maken van planningen, inkoop en het aanvragen van vergunningen. Rijkswaterstaat is begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zodat het bouwconsortium na een positieve uitspraak van de Raad van State over de beroepen op het Tracébesluit snel aan de slag kan.

PROJECT VIA15

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio. Dagelijks staan er files op de A12, A50, de A325 en de N325 (Pleijroute). Provincie Gelderland en het Rijk werken in het wegenproject ViA15 samen aan een robuuste oplossing voor de verkeerssituatie in de regio Arnhem-Nijmegen. Het project ViA15 omvat de doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Verder komen er extra rijstroken op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk en op de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen. Met het doortrekken van de A15 ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het wegenproject ViA15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Aannemersconsortium GelreGroen gaat in de periode 2020-2024 het project realiseren.

Het consortium GelreGroen bestaat uit HOCHTIEF, John Laing, Dura Vermeer en BESIX. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud ligt bij een consortium bestaande uit HOCHTIEF, Dura Vermeer, BESIX en Van Oord.

Meer informatie is te vinden op: www.rws.nl/via15

De bijgevoegde impressies van Ney & partners geven weer hoe de brug over het Pannerdensch Kanaal er uit kan komen te zien.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.