Vorige
Nieuws

Stadslab luchtkwaliteit winnaar Job Dura Prijs 2018

Stadslab Luchtkwaliteit is de winnaar van de Job Dura Prijs 2018. Fietsenbank Zuid ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsrijs. Prijswinnaars zijn donderdag 29 november bekend gemaakt in de Kunsthal bekend gemaakt.

JOB DURA PRIJS 2018

De Job Dura Prijs 2018 heeft als thema ‘Mobiliteit’. Binnen de uitdagende context van dit thema is er gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam.

WINNAAR
De jury ziet Stadslab Luchtkwaliteit unaniem als winnaar. “Het lab weet op doordachte en intelligente wijze inzicht te bieden in de gezondheidsgevolgen van automobiliteit in de stad. Ze treedt daarbij niet belerend op en levert een constructieve bijdrage aan het debat over mobiliteit en gezondheid in de stad. Door aandacht te vragen voor deze opgave heeft het Stadslab een belangrijke signaalfunctie in de stad”, zo geeft de jury aan.

AANMOEDIGING

De jury heeft ervoor gekozen de Daan Dura Aanmoedigingsprijs toe te kennen aan Fietsenbank Zuid. De jury stelt: “Met de Fietsenbank wordt bijgedragen aan de bewegingsvrijheid van wijkbewoners. Dit gegeven raakt een belangrijk maatschappelijk aspect van het mobiliteitsvraagstuk dat met de Job Dura Prijs aan de orde wordt gesteld. Meer ruimte voor mobiliteit betekent immers meer mogelijkheden voor sociale, culturele en economische emancipatie.”

JOB DURA FONDS

Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.