Vorige
Nieuws

Start werkzaamheden EMK-terrein Stormpolder

Deze week is Dura Vermeer gestart met de eerste saneringswerkzaamheden naast het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het betreft de sanering van de voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk in de Stormpolder. Nadat dit terrein is gesaneerd, wordt het ingericht als ketenterrein. Ook plaatst Dura Vermeer hier een grote waterzuivering, om het vrijkomende vervuilde grondwater van het EMK-terrein te zuiveren voordat het geloosd kan worden in de Hollandsche IJssel. De sanering van het EMK-terrein zelf start later dit jaar.

Drone

In de voorbereidingsfase is gewerkt aan een BIM-model: een digitaal model van de bestaande grond, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Om het gehele terrein snel en gedetailleerd in te kunnen meten heeft Dura Vermeer een drone ingezet. Door vooraf inzichtelijk te hebben waar welke mate van vervuiling is, kon er een gedetailleerd ontgravingsplan worden gemaakt.

Het EMK-terrein

De locatie EMK had de afgelopen honderd jaar steeds een industriële bestemming, met een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de bovengrondse infrastructuur verwijderd en zijn er sanerende maatregelen getroffen, die ervoor zorgden dat de risico’s voor mens en milieu werden weggenomen. Maar een definitieve aanpak van dit vervuilingsprobleem, nodig om herontwikkeling mogelijk te maken, heeft lang op zich laten wachten.

Zorgeloze sanering

De opdracht aan Dura Vermeer is om het terrein te saneren en vervolgens bouwrijp te maken voor herontwikkeling. Dura Vermeer streeft naar een zorgeloze sanering: de vervuilde grond wordt gesaneerd binnen het gesloten systeem van een tent, waardoor er geen schadelijke stoffen worden verspreid. Omwonenden ervaren hierdoor nagenoeg geen overlast. Na oplevering koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein van het Rijk, om de herinrichting tot bedrijventerrein te realiseren.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.