Vorige
Insight

Statistieken Veiligheid 2020

TROTS OP ONZE VEILIGHEIDSCULTUUR

 

Incident Frequency-rate VCA (eigen en inhuurmedewerkers)* 

 

2020

Doelstelling 2020

2019

Infra

0,3

< 2,5

1,3

Bouw en Vastgoed

1,2

< 5,3

5,4

Facilitaire Bedrijven

4,2

< 4,3

4,1

Groep

0

0

0

Dura Vermeer Groep totaal

0,7

< 4,0

2,9

 

Het ongevallenindexcijfer – de IF-rate - is in 2020 voor heel Dura Vermeer historisch laag. Dat stemt ons trots.

Deze lage IF-rate is het resultaat van succesvolle inspanningen op het gebied van onze veiligheidscultuur en de arbeidsveiligheid. Ook de hercertificatie voor de Safety Culture Ladder heeft een belangrijke rol gespeeld. De strategie was gericht op het inbedden van veiligheid in alle lagen van de organisatie (vanaf directie tot en met bouwplaatsmedewerker) en het al in de ontwerpfase betrekken van veiligheid. Maar ook op het verder verhogen van de veiligheidskennis bij het lijnmanagement. Dit heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen.

 

Aantal verzuimdagen door ongevallen**

 

2020

Doelstelling 2020

2019

Infra

2,0

< 25

9,6

Bouw en Vastgoed

38,2

< 20

31,5

Facilitaire Bedrijven

14,0

< 3

3,0

Groep

0

0

0

Dura Vermeer Groep totaal

26,0

< 20

22,8

 

In 2020 hebben bij eigen of ingehuurd personeel van Dura Vermeer vijf ongevallen plaatsgevonden met verzuim. Dit heeft geleid tot een gemiddelde van 26 verzuimdagen voor de gehele Groep, wat boven de doelstelling is.

Bij de Divisie Infra was sprake van een ongeval dat leidde tot twee dagen verzuim. De oorzaak van het ongeval was onoplettendheid door nog ‘even snel’ iets te doen. De soort verzuim ligt in lijn met de trendanalyse van de top drie ongevallen bij Infra: verstappen, struikelen, uitglijden. In 2020 is de voorbereiding gestart van het programma ‘van ff snel, naar ff nadenken’ om deze oorzaken van verzuim in de toekomst te voorkomen.

Bij de Divisie Bouw en Vastgoed was sprake van drie ongevallen met verzuim. Met name één ongeval droeg eraan bij dat het gemiddeld aantal verzuimdagen uitkwam boven de doelstelling. De oorzaak was een struikelpartij bij het achterwaarts lopen die leidde tot rugletsel en een langdurig ziekteverzuim. Bij de andere twee incidenten was er sprake van kortdurend verzuim. We zien dat incidenten met letsel aan rug en gewrichten relatief vaak langdurig verzuim opleveren. Gezien de beperkingen is alternatieve arbeid vaak geen optie of kan het de genezing belemmeren. Om die reden is overgeschakeld op training en kennisvergaring door e-learning.

Het bedrijfsonderdeel Facilitaire Bedrijven heeft in 2020 één ongeval met verzuim gehad. Een medewerker brak zijn hand toen hij uitgleed. Dit resulteerde in veertien verzuimdagen.

 

* Aantal ongevallen over een meetperiode van 12 maanden met verzuim van 1 dag of meer per miljoen arbeidsuren waarbij vervangende arbeid niet is gerealiseerd.

** Het aantal verzuimdagen voortkomende uit geregistreerde IF (VCA) incidenten afgezet tegen 1 miljoen arbeidsuren.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mathijs Bakker

Chief Safety Officer | Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Mathijs Bakker
Bouw & Vastgoed

Ronald de Groot

Manager Veiligheid Regio Heel Nederland
Ronald de Groot