Vorige
Nieuws

Tweede leveranciersdag spoorbranche een succes

Op 7 maart jl. vond bij Rail Center in Amersfoort de tweede leveranciersdag voor de spoorbranche in Nederland plaats. Uitgenodigd waren zo’n 25 personeelsleveranciers op gebied van uitvoeren van NVW (Normenkader Veilig Werken) werkzaamheden. In oktober vorig jaar organiseerden de spoorinfrabedrijven BAM Infra Rail, Dura Vermeer, Strukton Rail en VolkerRail de eerste gezamenlijke leveranciersdag. De branchebrede aanpak was goed bevallen: Voor de leveranciers is het wel zo efficiënt. Bovendien is het belangrijkste thema, veiligheid op het spoor, een onderwerp voor en van ons samen.

Hiermee was meteen de slogan van de dag op 7 maart bepaald: ‘Veiligheid op het spoor is voor en van ons samen’. Het onderliggend thema was al tijdens de bijeenkomst in oktober naar voren gekomen: Veiligheid bereik je via een proactieve houding, door elkaar aan te spreken, je te laten aanspreken en actief meldingen te doen.

WAT BETEKENT VEILIGHEID VOOR JOU?

In de voorstelronde gaven de deelnemers aan wat veiligheid voor hen betekent. Dit leverde treffende uitspraken op als ‘Veiligheid moet bij de mensen in de genen zitten’ en ‘Veiligheid begint met de voorbereiding’. Vervolgens werd in groepen gediscussieerd over de gedane uitspraken en een aantal vragen rond veiligheid, zoals:

 • Op welke ‘houding & gedrag-facetten’ legt u de focus?
 • Hoe bent u bezig om de proactieve houding (aanspreken / aangesproken worden / melden) te verbeteren, zowel binnen uw eigen organisatie als bij onderaannemers/ leveranciers / ZZP-ers?
 • Welke ondersteuning (en in welke vorm) heeft u nodig van de spooraannemers om stap(pen) te maken richting een proactieve houding?

De leveranciers kwamen met diverse vraagstukken/dilemma’s:

 • Kost veiligheid geld of levert het geld op doordat je ook de faalkosten verlaagt?
 • Gaat de gevraagde productie in de branche ten koste van de veiligheid?
  Deze vraagstukken zijn niet na één dag opgelost, maar het is goed om erover met elkaar in gesprek te blijven.

VERBETERPUNTEN

Ook werden diverse concrete verbeterpunten genoemd:

 • Betrek de inleenbedrijven bij de evaluaties na het werk (projectevaluaties)
 • Maak het gemakkelijker gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen te melden en koppel terug wat er met meldingen wordt gedaan
 • Betrek leveranciers bij toolboxen van spoorinfrabedrijven
 • Bied als spoorinfrabedrijven één communicatiekanaal op het gebied van lesbrieven, toolbox-onderwerpen, enz.

De branchepartijen gaan aan de slag met de verbeterpunten en zien uit naar de volgende leveranciersdag.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.