Vorige
Nieuws

Verlegging Theemsweg afgerond

Om ruimte te maken voor de bouw van het verhoogde spoorviaduct van het Theemswegtracé, moest de gehele Theemsweg worden verlegd. De verlegging van de Theemsweg, een belangrijke doorvoerroute in het Rotterdamse havengebied, is in het weekend van 31 augustus succesvol afgerond. Tijdens een goed gecoordineerde afsluiting van de Theemsweg en treinvrije periode van de Havenspoorlijn en Stamlijn is het laatste gedeelte van deze weg, inclusief het kruispunt met de Merseyweg, opnieuw ingericht en geasfalteerd. Tegelijkertijd zijn de eerste drie lagen van de gewapende grond bij de toekomstige landhoofden van het Theemswegtracé aan de Merseyweg aangebracht.

Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn de Theemsweg, de Havenspoorlijn en de Stamlijn gelijktijdig afgesloten voor (trein)verkeer. Om de hinder voor de omgeving te minimaliseren heeft bouwconsortium SaVe de werkzaamheden in nauw overleg met de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam de werkzaamheden afgestemd en uitgevoerd.

BIJZONDER TRANSPORTEN VOOR THEEMSWEGTRACÉ

De Erasmusbrug in Rotterdam is in augustus drie keer open geweest vanwege bijzondere transporten. Over het water werden de drie stalen brugsecties vervoerd van de werf van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel naar de Neckarhaven. De transporten vonden steeds vroeg in de ochtend plaats om hinder voor het verkeer in de spits te voorkomen. In totaal vormen 5 brugsecties straks de nieuwe stalen boogbrug die over de Thomassentunnel heen wordt gebouwd. De laatste 2 secties volgen later dit jaar. Het transport van de 23 meter hoge boog van de brug trok het meeste bekijks!

PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

Het Theemswegtracé is een circa 4 km lang verhoogd spoorviaduct dat wordt aangelegd tussen de Thomassentunnel in de A15 en de Merseyweg in de Botlek. Het tracé bevat tevens de bouw van twee stalen boogbruggen: één boven de Rozenburgsesluis en één boven de Thomassentunnel. Door een deel van de Havenspoorlijn te verleggen, zal het toenemende goederentreinverkeer niet langer belemmerd worden door het scheepvaartverkeer wat ook de doorstroming tussen het westelijk havengebied en het achterland ten goede komt. De onderbouw moet eind 2020 gereed zijn voor de bouwer die de spoorinfrastructuur gaat aanleggen.

Het bouwconsortium Save (Samen Verbinden), bestaande uit de bedrijven Besix, Dura Vermeer, Mobilis en de staalbedrijven Hollandia en Iemants, kreeg in maart 2018 de opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam gekregen voor de realisatie van de onderbouw.

Zie voor meer informatie over het project de website via https://www.portofrotterdam.com/theemswegtrace  

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.