Vorige
Nieuws

WaakSaam gestart met innovatief integraal werk in Den Helder

Ivri stoplichten

Het centrum van Den Helder ligt op de schop. WaakSaam is onlangs gestart met een integraal werk: het herstellen van de Burgemeester Visserbrug, het opnieuw asfalteren van de N250 vanaf de brug tot de Beatrixstraat en het plaatsen van slimme verkeerslichten. De werkzaamheden duren nog tot 31 oktober.

DE SLIMME N250

Op de N250 worden nieuwe, intelligente verkeerslichten geplaatst (IVRI). Deze verkeerslichten kunnen verkeer en verkeersdrukte op de weg herkennen, daarop anticiperen en communiceren met het verkeer. Zo kunnen ze voorrang verlenen aan bijvoorbeeld vrachtwagens of grote groepen fietsers. Weggebruikers kunnen geïnformeerd worden over de tijd wanneer het licht op groen of rood springt, waardoor ze minder hoeven af te remmen en op te trekken. Dat is niet alleen comfortabeler voor de reiziger, maar ook beter voor het milieu. De eerste slimme verkeerlichten op het Havenplein zijn vorige week vrijdag succesvol in bedrijf genomen.

DIGITALE OMLEIDINGEN

Omdat de werkzaamheden midden in het centrum van Den Helder plaatsvinden, is samen met Traffic Service Nederland gezocht naar een oplossing voor de omleidingsroutes. Het verkeer wat normaliter over de N250 rijdt, wordt nu tijdens de werkzaamheden direct via de omleidingsroute geleid in de apps Waze, Here, TomTom, Google en Flitsmeister en komt niet bij het werkvak in de buurt. Dit resulteert in minder sluipverkeer, zoekverkeer, verkeer bij het werkvak en dus een betere doorstroming en verkeersveiligheid.

EEN STAPJE EXTRA

Een integraal, binnenstedelijk project als deze vraagt om aandacht voor de omgeving, denk aan bewoners, de marine en reizigers van en naar Texel. WaakSaam heeft daarom gezocht naar de best passende oplossingen om de omgeving te voorzien in wensen en behoeften. TESO (de boot richting Texel) blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via een omleidingsroute, zodat bewoners en reizigers van en naar Texel kunnen gaan. Tijdens de herfstvakantie gaat de gebruikelijke weg naar TESO open voor verkeer, zodat vakantiegangers daar gebruik van kunnen maken. De werkzaamheden blijven ondanks de openstelling van de weg op beperkte schaal doorgaan. De Burgemeester Visserbrug kan gedurende de werkzaamheden niet bediend worden, omdat de bewegende delen gedemonteerd worden. Voor de eigenaren van (zeil)schepen zijn daarom alternatieve ligplaatsen geregeld, zodat zij de schepen toch kunnen gebruiken.

WAAKSAAM

Gebiedsaannemer WaakSaam voert per 1 september 2015 in de Kop van Noord-Holland het beheer en onderhoud uit aan de infrastructuur, bruggen, vaarwegen, gebouwen en terreinen van de provincie Noord-Holland. WaakSaam is een combinatie van vier bedrijven: Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar en Van Doorn en heeft van de provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om het gebied gedurende tien jaar te onderhouden en beheren. In het gebiedscontract is het vaste en variabele onderhoud van (vaar)wegen, groen en civieltechnische kunstwerken (viaducten, sluizen en bruggen) gebundeld. Daarnaast voert WaakSaam ook diverse investeringsprojecten binnen de Kop van Noord-Holland voor de provincie uit.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.