Vorige
Nieuws

Waterschap renoveert gemalen en stuwen

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) renoveert in de komende vier jaar 60 gemalen en stuwen. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier partijen Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer. Op maandag 11 maart werden de overeenkomsten voor dit groot onderhoud, renovatie of vervanging ondertekend. Het gaat om gemalen en stuwen verspreid in het gehele werkgebied van het waterschap. Dit gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

Deze gemalen en stuwen voldoen op een aantal punten niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Daarom is renovatie of vervanging noodzakelijk. WDODelta gaat met de partijen een verbintenis aan voor vier jaar, waarbij elke partij de uitvoering van circa 15 objecten voor zijn rekening neemt. De vier partijen zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

Dagelijks bestuurslid van het waterschap Henk Oegema over deze manier van aanbesteding: ‘De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Het ontwerp en de realisatie worden in bouwteam-verband opgepakt. Een werkwijze waarbij het waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut. Omdat wij meerjarig samenwerken en van elkaar leren, leidt de gekozen werkwijze tot een hogere productie, meer uniformiteit en standaardisatie. Bovendien worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard.’

De werkzaamheden hebben betrekking op zowel civieltechnische, werktuigbouwkundig als elektrotechnische onderdelen van de gemalen en stuwen, inclusief procesautomatisering. De voorbereidende werkzaamheden starten dit voorjaar. Volgens planning zijn in 2022 alle werkzaamheden afgerond.

GEMALEN EN STUWEN

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.