Vorige
Nieuws

Wellbeing built well: Dura Vermeer maakt leefkwaliteit binnen buurten meetbaar

Dura Vermeer Bouw Midden West maakt met de GoodLife Barometer inzichtelijk waar de kwaliteiten en uitdagingen in een buurt liggen. De tool is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke thema’s binnen een specifieke buurt. Zo kan de ontwikkelende bouwer gericht waarde toevoegen in hun ontwikkelingen. De GoodLife Barometer telt 13 actuele subthema’s met een totaal van 139 indicatoren. De barometer is vanaf 14 juni live. 

Thema’s in een buurt
Iedere buurt is anders. De GoodLife Barometer geeft inzicht in de kwaliteit van leven in alle buurten van Nederland op grond van vier hoofdthema’s: happy living, community, sustainable earth en connection. Elk hoofdthema kijkt naar verschillende subthema’s. Zo zijn bij happy living de subthema’s gezondheid, geluk, luchtkwaliteit en eenzaamheid meegenomen. Achter deze subthema’s zitten indicatoren als drankgebruik, psychische gezondheid en stikstofdioxide. De website van de GoodLife Barometer geeft meer informatie over de hoofdthema’s, subthema’s en indicatoren. 

Na een lange tijd van ontwikkelen, kunnen we nu eindelijk de GoodLife Barometer toepassen in onze projecten. Iedere buurt is anders, dus iedere buurt verdient ook een andere aanpak. Met de GoodLife Barometer kunnen we nu heel specifiek in kaart brengen waar we waarde kunnen én moeten toevoegen. Een mooie ontwikkeling waar we erg trots op zijn”, aldus Noortje Veldhof, ontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Midden West. 

Meten is weten
Er kan een score van nul tot vijf verkregen worden waarbij score 2,5 het gemiddelde representeert. Een score van 0,3 bij subthema eenzaamheid betekent dat er een hoge eenzaamheid heerst binnen de buurt. Een score van 5 (hoogst haalbare) staat voor een score ruim boven de gemiddelde score. Dit betekent dat er weinig tot geen eenzaamheid is binnen de buurt. Op de website van de GoodLife Barometer vul je een postcode in, waaruit een score volgt op de verschillende thema’s. De uitkomsten toetst Dura Vermeer Bouw Midden West aan de perceptie en ervaring van de bewoners in het gebied. De uitkomsten van de barometer en het buurtonderzoek zijn het vertrekpunt voor de ontwikkelvisie en strategie voor een gebied. 

We zijn verheugd dat we met de GoodLife Barometer beter weten hoe belangrijke thema’s in een gebied leven. We kunnen nu specifiek in onze ontwikkelingen werken aan de thema’s die aandacht nodig hebben. En nog belangrijker, meten hoe dit uitpakt in de buurt. Zowel met data, als bij de bewoners. Ons doel is om plekken te creëren die altijd een goed gevoel geven, waar gezondheid voorop staat en waar gemeenschap het middelpunt van alles is”, aldus Marijke Nas, directeur Dura Vermeer Bouw Midden West. 

Samenleving van morgen 
Thema’s als duurzaamheid, betaalbaarheid en voorzieningen en zijn belangrijke factoren geworden bij de keuze voor een nieuwe woon- en werkomgeving. Daarom onderzoekt Dura Vermeer Bouw Midden West de trends van vandaag én morgen op individueel, sociaal, economisch en maatschappelijk niveau.  

Hoe scoort jouw buurt? Check het hier

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.