Vorige
Nieuws

Zes bruggen over het kanaal Omval-Kolhorn officieel geopend

Gebiedsaannemer WaakSaam heeft zes bruggen over het Kanaal Omval-Kolhorn in de gemeente Hollands Kroon in een jaar tijd gerenoveerd en verbreed. Gedeputeerde Elisabeth Post verrichtte op 8 juni 2018 de feestelijke openingshandeling samen met WaakSaam en wethouder Meskers van de gemeente Hollands Kroon.

De zes bruggen - Westerbrug, Mientbrug, Scheidersbrug, Bomerbrug, Braakbrug en Leierbrug - liggen over het Kanaal Omval en dateren uit 1936 en 1939. De bruggen waren niet meer berekend op het (landbouw)verkeer van vandaag de dag en zijn daarom gerenoveerd en verbreed.

Tijdens de werkzaamheden is de hinder voor de buurt en de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. Er werd maximaal aan twee bruggen tegelijk gewerkt, zodat de overige vier bruggen in gebruik konden blijven en de verkeershinder beperkt bleef. Ook werd rekening gehouden met evenementen in de directe omgeving en werd bijvoorbeeld de Westerbrug eerder geopend.

3D-GEPRINT BANKJE

De officiële opening van de bruggen markeerde ook de driejarige samenwerking van WaakSaam als gebiedsaannemer met de provincie Noord-Holland. WaakSaam bood voor de gelegenheid een 3-geprint betonnen bankje aan, dat uitzicht biedt op de gerenoveerde Braakbrug en de bootjes die door Braaksluis varen.

WAAKSAAM

Gebiedsaannemer WaakSaam voert per 1 september 2015 in de Kop van Noord-Holland het beheer en onderhoud uit aan de infrastructuur, gebouwen en terreinen van de provincie Noord-Holland. WaakSaam is een combinatie van vier bedrijven: Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar en Van Doorn en heeft van de provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om het gebied de komende tien jaar te onderhouden en beheren. In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingen van (vaar)wegen, groen en civieltechnische kunstwerken (zoals viaducten en bruggen) gebundeld.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.