Vorige
Blog

Dura Vermeer maakt Rotterdam toekomstbestendiger met funderingsherstel: ‘We mogen heel trots zijn’

Duizenden woningen in Rotterdam die stammen uit het begin van de vorige eeuw worden geconfronteerd met funderingsproblemen. Dura Vermeer Bouw Heyma helpt woningcorporatie Woonstad Rotterdam als co-maker met de enorme herstelopgave waarmee zij worden geconfronteerd. “Als we het nu niet aanpakken, is de schade straks onherstelbaar.”

Meer dan 10.000 woningen van het totale woningbezit van corporatie Woonstad Rotterdam zijn gebouwd op houten funderingspalen. Karakteristieke vooroorlogse woningen die de tand des tijds steeds slechter kunnen doorstaan. “Vroeger was het funderen met hout de normaalste zaak van de wereld, maar een natuurproduct wordt op termijn aangetast door zaken als een wisselende grondwaterstand en schimmel”, legt projectmanager funderingsherstel Deniz Boran van Woonstad Rotterdam uit. “Door die aantasting zien we woningen de afgelopen jaren langzaam verzakken met als gevolg scheefstand, scheuren in gevels en uiteindelijk constructieve schade waardoor de veiligheid van het object en de bewoners in het gedrang komt.” De behoefte aan funderingsherstel is dan ook groot: “We zijn er nog op tijd bij, maar als we het niet nu aanpakken ontstaat er schade die niet meer te herstellen is.”

Co-making

Aangezien funderingsherstel om speciale expertise vraagt is Woonstad Rotterdam in 2016 op zoek gegaan naar co-makers. Partners die een langdurige samenwerking wilden aangaan op dit thema om de opgave gezamenlijk te tackelen. “We zijn ons bewust van het feit dat funderingsherstel anders is dan gewoonlijke transformatie- of sloop-nieuwbouwprojecten. En aangezien dit een opgave is waar we nog decennia mee bezig zijn, waren we op zoek naar een partner waarmee we samen konden leren en groeien”, legt Deniz uit. De projectmanager verduidelijkt dat het de doelstelling van Woonstad Rotterdam is om per jaar bij minimaal 250 van hun objecten funderingsherstel toe te passen. “Nou reken maar uit, we zijn dus nog wel even bezig.” Vanwege de grote uitdaging van het funderingsherstel was het de wens van de corporatie om de expertise van een aannemer vroeg aan tafel te hebben. “We willen niet alleen samen kijken naar de realisatie, maar ook naar de ontwikkeling, het ontwerp, bewonerscommunicatie en omgevingsmanagement. Dura Vermeer kwam samen met andere 2 andere aannemers als co-makers het beste uit de bus.”

Leeg gesloopte woning

Boren van inkassingen

Expert

“Wij hebben het thema funderingsherstel de afgelopen jaren helemaal eigen gemaakt”, vertelt Edwin Lansbergen projectleider Dura Vermeer Bouw Heyma die momenteel met zijn team werkt aan funderingsherstel in het Lusthofkwartier in de wijk Kralingen. “Al doende leert men en wij hebben inmiddels expertise verworven als het gaat om funderingsherstel. Daarnaast snappen wij als geen ander de wens om de woningen weer naar een niveau te brengen waarop bewoners weer comfortabel en met een veilig gevoel de toekomst ingaan”. Want funderingsherstel gaat voor Woonstad Rotterdam altijd hand in hand met andere onderhoudsmaatregelen. “We willen de overlast voor onze huurders zoveel mogelijk beperken en daarom de maanden dat ze uit hun woning moeten vanwege het funderingsherstel zo goed mogelijk benutten”, legt Deniz uit. Per object, met wisselende onderhoudsstaten, wordt dan ook samen met Dura Vermeer gekeken wat er nodig is zodat de woning weer minimaal tien jaar vooruit kan. “Van isolatie tot installaties en van gevelvernieuwing tot een nieuw toilet. Als we eenmaal weg zijn, willen we de komende tijd niet meer terugkomen.”

Communicatie

Want dat funderingsherstel ingrijpend is voor bewoners, realiseren beide partijen zich goed. “De begane grond gaat er volledig uit, dus het is echt niet leefbaar tijdens de werkzaamheden”, licht Edwin toe. Niet alleen voor bewoners proberen de ketenpartners de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar ook voor de omgeving. Zo wordt er, ook vanwege de status van de gebouwen, een speciale funderingstechniek toegepast die bestaat uit een combinatie van schroeven en heien. Een techniek die minder lawaai en trillingen geeft dan standaard heiwerkzaamheden én dus minder overlast veroorzaakt. “Aan de voorkant van een project gaan we al in gesprek met de buurt om hun behoeftes en zorgen ten aanzien van de werkzaamheden te inventariseren”, verklaart Edwin. “Op basis daarvan maken we een plan voor zaken als de informatievoorziening voor omwonenden, de plaatsing van steigers, hoe we omgaan met en de hoeveelheid personeel die we inzetten. We blijven continu in gesprek met de omgeving en Woonstad Rotterdam om de overlast te monitoren.” Deniz knikt instemmend mee: “De bewonerscommunicatie en het omgevingsmanagement is een samenspel. Het voorkomen van overlast is onmogelijk, maar het creëren van goodwill door open en transparant te zijn maakt het wel dragelijker.”

Voldoening

Ondanks dat bewoners en de buurt de herstelwerkzaamheden vanwege het ingrijpende karakter niet altijd direct toejuichen, halen Edwin en Deniz beiden voldoening uit het feit dat ze bijdragen aan het toekomstbestendiger maken van Rotterdam. “Ik woon zelf ook in Kralingen en ervaar de overlast die de werkzaamheden veroorzaken”, deelt Deniz, “maar over tien jaar zijn we hier helemaal weg en dan hebben we bijgedragen aan het mooier en veiliger maken van een deel van de stad. Ons nalatenschap is voor de komende decennia zichtbaar in Rotterdam, dat vind ik echt geweldig aan ons vak.” Ook Edwin reageert vol overtuiging: “We mogen inderdaad echt heel trots zijn op wat we doen. Dankzij het funderingsherstel kunnen deze woningen weer decennia mee en bieden we bewoners een veilig thuis. In het kader van duurzaamheid is dit echt een hele mooie keuze van een woningcorporatie.”

Stalen buispalen

Nieuwe dakkapellen en kozijnen gerealiseerd

Meedenkende bouwer

Helaas kunnen niet alle woningen ‘gered’ worden door funderingsherstel. “Het is altijd onze inzet”, legt Deniz uit, “maar de keuze voor funderingsherstel is volledig afhankelijk van de constructieve staat van een object. Als de kosten van funderingsherstel significant hoog zijn en sloop-nieuwbouw past op de locatie en binnen onze visie en die van de gemeente is dit ook een optie.” Een optie die ook samen met Dura Vermeer als co-maker wordt afgewogen. “Als co-maker en meedenkende bouwer nemen we een adviserende rol in”, vertelt Edwin. “We inventariseren de behoefte van onze partner en onderzoeken samen welke mogelijkheden er zijn en welke het beste passen.” Het is precies die houding waar Woonstad Rotterdam volgens Deniz voor is ‘gevallen’ tijdens de selectie van ketenpartners. “In deze snel veranderende markt vinden wij het belangrijk het toetsmechanisme te hebben van een gespecialiseerde partij. Een partij die onze belangen in ogenschouw neemt en ons vanuit hun kennis en ervaring helpt de juiste keuzes te maken. Het houdt ons scherp en dwingt ons niet achterover te leunen. Zo kunnen we samen groeien en innoveren.”

Het funderingsherstel en de onderhoudswerkzaamheden onder de noemer Cluster 3 in het historische Lusthofkwartier in Kralingen, worden volgend jaar november door het team van Edwin opgeleverd. Ruim tweehonderd woningen en haar bewoners kunnen daar met een gerust hart de toekomst tegemoet. De totale funderingsherstelklus in Rotterdam is nog lang niet geklaard, maar de drijfveer om de stad veiliger te maken motiveert Deniz en Edwin om de schouders eronder te zetten. “We mogen dagelijks werken aan het mooier en beter maken van de stad, wat is er nou mooier dan dat?”

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!