Vorige
Blog

Slimme bouwlogistiek bij binnenstedelijke renovatie

Steeds vaker renoveren we in binnenstedelijk gebied. Naast aandachtspunten als veiligheid en bereikbaarheid, speelt ook logistiek hierin een grote rol. De renovatie van de Witte Anna in het Haagse stadscentrum is hiervan een mooi voorbeeld. Want hoe ga je om met een project met minimale opslagruimte op het bouwterrein en met restricties op aanvoerroutes en -tijden? Dura Vermeer Bouw Heyma en Dura Vermeer Urban Miner werken aan slimme oplossingen voor ingewikkelde bouwlogistiek.

Binnenstedelijke renovatieopgaven brengen altijd uitdagingen met zich mee. Zo kan er weinig ruimte zijn voor opslag van bouwmaterialen, mag groot materieel niet altijd overal komen, moet de omgeving bereikbaar en veilig blijven en in het geval van woningrenovatie, vinden de werkzaamheden vaak plaats in bewoonde staat.

Tijdens de renovatie van de Witte Anna in Den Haag komen al deze uitdagingen samen. Dit woongebouw van woningcorporatie Haag Wonen in de Haagse binnenstad telt 166 woningen. Deze worden verduurzaamd en aangesloten op het warmtenet. Keukens, badkamers, toiletten, kozijnen en installaties worden vernieuwd. De gevel krijgt een frisse nieuwe uitstraling. Tijdens de renovatie worden de bewoners per appartement tijdelijk verhuisd naar logeerwoningen.

Logistieke uitdaging

Naast de gebruikelijke eisen zoals (omgevings)veiligheid, stelde de gemeente Den Haag extra randvoorwaarden aan deze opgave. “Onze grootste uitdaging ligt in de logistiek”, vertelt Mike Luiten, bedrijfsleider bij Dura Vermeer Bouw Heyma. “Het aanleveren en afvoeren van bouwmaterialen moet gebeuren binnen een specifiek tijdvak, er is slechts een aanrijroute, die niet geschikt is voor groot transport. Daarbij komt dat er nauwelijks opslagcapaciteit op de bouwlocatie is en dat materialen naar bovenliggende verdiepingen moeten worden verplaatst met inpandige liften, die ook gebruikt moeten worden door vaklieden en bewoners.”

Deze voorwaarden vragen om een andere logistieke benadering. “We stonden hier voor twee grote uitdagingen. De eerste was de bouwlogistiek naar de locatie toe,” zegt Luiten. “Bij een project als dit, rijden leveranciers doorgaans af en aan. Wij bestellen een badkamer bij een badkamerleverancier. Maar deze leverancier bestelt kranen bij bedrijf A, sanitair bij bedrijf B en tegels bij bedrijf C.” Hierdoor ontstaan verschillende, soms onverwachte levermomenten op de bouwplaats.”

Elektrisch transport naar de bouwplaats

Opslag van materialen in de hub

Dura Vermeer Urban Miner

Luiten zoekt samenwerking met Dura Vermeer Urban Miner, een circulair oogstbedrijf van Dura Vermeer. Gezamenlijk wordt een slimme logistiek voor de Witte Anna uitgedacht. “Leveranciers lossen materialen op de hub van Dura Vermeer Urban Miner. Hier controleert logistiek manager Raymond Lips de leveringen en verdeelt ze in dagleveringen voor de Witte Anna”, vertelt Luiten.

“Wij vervoeren deze dagleveringen op gezette tijden naar Den Haag met emissievrij transport”, zegt Ali Sedaghat Tarigheh, circulair manager bij Dura Vermeer Urban Miner. “De dagelijkse vrachtwagens rijden nooit leeg, maar nemen bouwafval mee terug.”

De andere logistiek uitdaging van het werk aan de Witte Anna betreft de logistiek in het gebouw zelf.  “Het gebouw heeft twee inpandige liften. Een wordt nu gebruikt door bewoners, de andere door vaklieden”, zegt Luiten. “Dagelijks gaan tachtig bouwvakkers omhoog en omlaag met deze lift. Maar ook het bouwmateriaal en -afval moet hiermee worden verplaatst. Dat gaat niet tegelijk.”

In afstemming met Dura Vermeer Urban Miner is zodoende bepaald dat de aanvoer van nieuwe materialen en de afvoerstroom van afval buiten werktijden (dus na vier uur) plaatsvindt. “We zetten de bouwlift nu efficiënt in. De lift is bepalend voor de productieplanning”, zegt Sedaghat Tarigheh. “Binnen een gezet tijdvak wordt de vrachtwagen gelost en zogenoemde runners brengen de materialen na 16 uur op de juiste plek of verdieping van het project. Hierdoor kunnen de vaklieden ’s morgens meteen aan de slag. Afval wordt direct weer in de vrachtwagen geladen en teruggereden naar de hub.”

Minder transportbewegingen

Op steeds meer projecten van Dura Vermeer wordt gewerkt met hubs. “Dertig procent van alle goederenverkeer op de weg is gerelateerd aan de bouw. Dus door alles op centrale plekken in te nemen en te consolideren in hubs kun je dat dus sterk verminderen”, zegt Sedaghat Tarigheh. “In plaats van dat zes verschillende vrachtwagens komen vast te staan in de Haagse binnenstad, nemen we nu alles in bij de hub. Bijkomend voordeel is dat we een kwaliteitscontrole doen bij de inname van materialen, dat gebeurde anders pas op de bouwplaats.”

Bij de Witte Anna komt 95 procent van het materiaal binnen via de hub en ongeveer zeventig procent gaat via de locatie retour. “Dit is een groot en complex project, dus dat geeft vertrouwen in deze manier van werken voor andere projecten”, aldus Sedaghat Tarigheh. “We zijn ook in gesprek over deze manier van leveren voor twee grote nieuwbouwprojecten in Rotterdam.”

Enthousiaste uitvoerders

Ook op de bouwplaats valt deze manier van werken goed, al was men aanvankelijk sceptisch. “Ik hoor van uitvoerders dat het erg veel rust brengt op de bouwplaats”, zegt Luiten. “Ze weten nu precies wanneer de vrachtwagen komt, wat erin zit en dat het gecontroleerd en dus passend en heel is.”

Dat laatste klinkt vanzelfsprekend, maar is dat allerminst, weet Sedaghat Tarigheh: “Materialen kunnen kapot gaan onderweg en komen op onverwachte momenten. Zaken als bijvoorbeeld de afmeting van een lift komen niet altijd terecht bij de onderleverancier. Zo krijg je dus situaties waarin er plotseling een installateur staat met een radiator van drie meter, die niet in de lift past. De materiaalcontrole van onze logistiek manager ondervangt dit.”

Alles bij elkaar levert deze manier van werken dus veel op: minder transportbewegingen, minder CO2-uitstoot, minder kans op defect materiaal op de bouwplaats, dus minder bouwvertraging, meer aandacht voor exceptioneel materieel, minder zwaar vrachtverkeer door de buurt en dus minder overlast voor de buurt en tevreden timmerlieden. Luiten: “Bovendien draagt het bij aan de Net Zero-ambities van Dura Vermeer en ontzorgt het de klant.”

Tevreden opdrachtgever

Deze manier van werken valt ook bij opdrachtgever Haag Wonen goed. “Voor ons zijn deze bouwlogistieke oplossingen in meerdere opzichten gunstig”, zegt Stephan Grootswagers, Projectmanager Vastgoed bij de woningcorporatie. “Het belangrijkste voor ons zijn de bewoners. Zij zitten nu niet maandenlang in een grote bouwplaats. Bijkomstig is het voordeliger in de stikstof berekening en met een kleinere bouwplaats betalen we ook minder huur aan de gemeente voor gebruik van de openbare ruimte.”

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!