Vorige

Blog Rob Tummers

Waarom ik geloof dat vanuit co-creatie beter zorgvastgoed ontstaat

Hoe mensen met een zorgvraag wonen, dat is de afgelopen decennia sterk veranderd. De generatie babyboomers gaat andere eisen stellen en de handen in de zorg nemen dankzij de vergrijzing ook steeds verder af. Hoe zorgen we voor slimme én mooie woonvormen voor onze toekomstige zorgbehoefte? Daarvoor zijn nieuwe, creatieve oplossingen nodig. Vanuit lokale verbondenheid. Aan de hand van het onlangs geopende Floriadehof neem ik je graag mee langs uitdagingen en oplossingen!

 

Op 15 september opende Floradehof in Zoetermeer. Deze locatie hebben we ontworpen en gebouwd voor zorginstelling Cardia en Bouwinvest Healthcare Fund. Er zijn 64 zorgstudio’s opgeleverd voor mensen met dementie. Voor Cardia moest de woonvorm 100% aansluiten op behoeften van de toekomstige bewoners in de wijk Rokkeveen. Deze wijk kent zo’n 20.000 inwoners waarvan een relatief groot aandeel 65- en 75-plussers. Hier zie je eigenlijk alle issues van onze toekomst samen komen: vergrijzing, vitaliteit, zelfredzaamheid, maar ook eenzaamheid, een toenemende zorgvraag en behoefte aan lokale verbondenheid.

64 zorgstudio’s opgeleverd voor mensen met dementie

Deze locatie hebben we ontworpen en gebouwd voor zorginstelling Cardia en Bouwinvest Healthcare Fund.

Gigantische opgave

We zijn trots dat we hebben mogen bijdragen aan een nieuwe impuls voor lokale cohesie en zorg. Dat is vooral goed gelukt omdat dit project echt in co-creatie tot stand is gekomen waarbij we met verschillende belangen, wensen en gebruikersgroepen rekening hebben gehouden. Want we staan met z'n allen voor een hele grote opgave: er komen binnen 10 jaar heel veel mensen die zorg nodig hebben. Die zorg kunnen we alleen maar met elkaar realiseren in de vorm van co-creatie. Met de expertise van zorginstellingen als Cardia die weten wat die mensen nodig hebben, een partij als Bouwinvest die weet hoe we dat kunnen financieren en een ontwikkelende bouwer als Dura Vermeer die snapt hoe je dat moet ontwerpen en realiseren.

 

Versnellen en verbinden

Wij hebben dit ervaren als een fijn traject waar we steeds samen op zoek zijn gegaan naar de beste oplossing. Niet vanuit een heel star organisatiemodel, maar juist met elkaar kijken naar mogelijkheden vanuit wederzijdse respect voor elkaars vakkennis. Alleen dan kun je meerwaarde leveren. We zijn gestart midden in de coronacrisis en wisten de oplevering met 1 maand te versnellen: in 11 maanden stond Floriadehof klaar voor zijn nieuwe inwoners. Dat lukt alleen als je de handen in elkaar slaat. Bovendien ontwerp en ontwikkel je niet alleen veel sneller, maar bouw je ook nog eens aan een beter eindresultaat, afgestemd op de werkelijke behoeften.

eindresultaat, afgestemd op de werkelijke behoeften

Samen waarmaken

Een mooi voorbeeld vind ik dat we echt gezamenlijk hebben gekeken hoe we de duurzaamheidsambities van Cardia konden waarmaken. Dat vergt een investeringsopgave aan het begin. Vanuit Bouwinvest als financier en Dura Vermeer als realisator hebben we een hele mooie oplossing gevonden, zodat er nu geïnvesteerd kan worden en we dat later met elkaar terugverdienen. Op die manier maak je gebruik van elkaars expertise, kennis en meerwaarde.

 

Waarom ik geloof in co-creatie

Ik geloof daarom dat we alleen in co-creatie de problemen van vandaag en morgen kunnen oplossen. Floriadehof is daarvan een goed voorbeeld: iedere partij heeft echt gewerkt vanuit zijn eigen kracht en meerwaarde geleverd aan het geheel. Cardia snapt de zorg en cliënten. Bouwinvest helpt financieel te versnellen. En wij snappen ontwikkelen en realiseren. Met deze aanpak hebben we echt een formule gevonden om te versnellen en ook mooie, innovatieve projecten met elkaar neer te zetten. Dat is broodnodig gezien de toekomst.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!