Vorige
Blog

Anders doen: niet lullen, maar ook echt poetsen

We weten het natuurlijk allang: hergebruik is het nieuwe normaal. Daarom kondigen we trots de geboorte van ons jongste bedrijf aan: Dura Vermeer Urban Miner. Daarmee geven we handen en voeten aan onze lange termijn visie en maatschappelijke rol als infra- en bouwbedrijf. Met Dura Vermeer Urban Miner geven we concreet invulling aan onze duurzaamheidsambities en zetten we een maatgevende businesscase voor onze grondstoffenkringloop neer. Aangenaam!

Ik vind het heel gaaf dat we in de bakermat van Dura Vermeer, Rotterdam, een nieuwe locatie gaan openen. Bij Dura Vermeer Urban Miner combineren we straks op unieke wijze zowel reststoffenverwerking als een bouwhub. We weten allemaal dat grondstoffen schaarser worden, prijzen stijgen en transport steeds vaker elektrisch is. De bouwsector werkt toe naar emissieloze uitkomsten en steeds meer klanten vereisen een duurzame en circulaire oplossing. Vanuit die combinatie van factoren hebben we gekeken hoe we onze duurzame ambities verder kunnen uitwerken. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe plek waar het oogsten, opslaan en transporteren van grondstoffen en bouwmaterialen samenkomen: Dura Vermeer Urban Miner.

Dichtbij is beter

De toekomst is volgens ons klaar voor kleinschalige voorzieningen: reststoffenlocaties en transport moeten dichter bij elkaar worden gebracht. Op die manier kun je een duurzame, circulaire bouwhub neerzetten en tegelijkertijd je CO2-uitstoot reduceren. Het mes snijdt natuurlijk aan meerdere kanten. We hebben al sinds jaar en dag twee recyclingactiviteiten draaien in Vijfhuizen en Nijmegen. Het is gezien onze werkzaamheden logisch dat we ook in de regio Rotterdam een locatie openen. We moeten uitbreiden vanuit een breder perspectief op duurzaamheid. Daardoor dalen onze verwerkingskosten voor sloop en afval vanuit onze bouwtrajecten en kunnen wij voor onze infraprojecten gelijkwaardige of hoogwaardigere reststoffen gebruiken.

Radicaal anders

We gaan dus uit van upcycling van materialen, en niet van downcycling. Daarbij gaan we radicaal te werk: het sloopproces wordt volledig digitaal waardoor we echt kunnen oogsten in plaats van slopen. Slopen bestaat straks niet meer. Interessant is dat we daarmee ook een andere maatschappelijke mindset krijgen. Door duurzaamheid te verbinden aan technologie, worden ontwikkelingen mogelijk op het gebied van de platformeconomie. Grondstoffen worden opgeslagen in de blockchain en architecten kunnen zo eenvoudig zien welke materialen voorradig zijn voor hergebruik in hun ontwerp. Ook wordt helder welke materialen we bij sloop kunnen oogsten en welke waarde daaraan gekoppeld is.

Van “kan niet” naar “kan wel”

Ik kijk enorm uit naar dit soort veranderingen, want het gaat mij nu nog niet snel genoeg. We schuiven inmiddels op naar een hogere recyclingsgraad, maar die is nog wel gebaseerd op downcycling in de uiteindelijke toepassing. Er is ook een spanning tussen 100% recycling ten opzichte van 100% emissieloos. Daarom moeten we al onze kennis en die van onze partners beter benutten. Want uiteindelijk moeten we samen grondstoffenverbruik, CO2-uitstoot en impact op onze planeet heel snel omlaag weten te brengen. Onze opgave is dus heel groot, maar dat geldt ook voor de kansen. We moeten van “kan niet” naar “kan wel”.

Echt anders doen

Als je die ambitie wilt waarmaken, dan kom je er niet met wat mooie beloften. Je moet het ook echt doen. Daarom ben ik er ontzettend trots op dat we niet meer keten- maar materiaalafhankelijk gaan denken. “Anders doen” wordt onze basis. We gaan laten zien dat het anders kan. Maar natuurlijk moet er ook rendement op de plank: zonder goede businesscase is het niet opschaalbaar en wordt onze impact niet groter.

Dat is ook de kracht van Dura Vermeer. Ondanks of misschien wel juist dankzij onze 165 jaar historie, denken we altijd aan vernieuwen. In Rotterdam liggen onze roots, dus ik vind het mooi dat we juist op deze plek een jonge en dynamische telg toevoegen. We kunnen niet wachten!

Ik introduceer dan ook graag onze nieuwe collega Sandra van der Lee. Zij is als circulair manager het gezicht van Dura Vermeer Urban Miner.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.