Vorige
Nieuws

Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub ‘Dura Vermeer Urban Miner’

Met Dura Vermeer Urban Miner lanceert Dura Vermeer een unieke circulaire bouwhub, die zich richt op het sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel de bouw- als de infra-activiteiten. Daarmee geven we verdere invulling aan onze duurzaamheidsambities en spelen we in op de vraag van klanten naar hergebruik en het opnieuw toepassen van grondstoffen en materialen.

De grondstoffenvoorziening voor de bouwsector zal radicaal moeten veranderen. Ruwe grondstoffen zijn eindig en de circulaire bouwmarkt is sterk in ontwikkeling. Met Dura Vermeer Urban Miner willen we vroegtijdig inspelen op deze veranderingen en vanuit onze duurzaamheidsambities een maatschappelijke voortrekkersrol verder invullen.

Gijs Naarding, directeur Dura Vermeer Infra Participaties: “Op dit moment is de footprint van onze sector nog groot. Primaire grondstoffen worden steeds schaarser en het reduceren van het materiaalgebruik, bijvoorbeeld door anders te ontwerpen, is simpelweg niet voldoende. Daarmee wordt het ook van strategisch belang om grip te hebben op de grondstoffen en materialen. We zien bovendien steeds meer een klantvraag ontstaan naar gebouwen met circulaire bouwmaterialen en hergebruikte gebouwelementen. Die klanten willen een gebouw met een ‘goed gevoel’ en een ‘ziel’. Dura Vermeer Urban Miner gaat die klantvraag invullen en maakt het mogelijk alle materialen uit onze projecten opnieuw toe te passen.”

Recyclecapaciteit
Dura Vermeer Urban Miner vestigt zich in de regio Rotterdam. De circulaire bouwhub is de vaste plek waar, naast de tussenopslag van nieuwe bouwmaterialen, ook gebruikte bouwmaterialen en gebouwelementen en -onderdelen tijdelijk kunnen worden opgeslagen, bewerkt en weer een nieuwe bestemming krijgen. Hier komen opslag en transport uit de regio bij elkaar. Vanaf de bouwhub wordt alle binnenstedelijke logistiek elektrisch opgepakt waardoor CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd. De bouwhub wordt aangevuld met een eigen reststoffenverwerking die sloopmateriaal tot nieuwe grondstof gaat verwerken. Met de nieuwe opslaglocatie voor reststoffen breiden we de huidige recyclecapaciteit uit. De hub bewerkt en slaat alle circulaire materialen op die niet naar een producent gaan.

Digitalisering
Rob Steijn, divisiedirecteur Dura Vermeer Bouw en Vastgoed: “We gaan uit van upcycling van materialen. Daarvoor zetten we in op digitale inventarisatie van materialen en oogstmanagement. Daarbij zullen we gebruik gaan maken van oplossingen als de blockchain, maar ook van toepassingen die we nu nog niet eens kennen. Het succes van een circulaire bouwhub hangt uiteindelijk af van de mate waarin ontwerp, grondstof en planning naadloos op elkaar aansluiten. Samenwerking met alle ketenpartijen wordt dan ook cruciaal om tijdig de juiste materialen te kunnen oogsten en in te zetten in nieuwe projecten. Daarom gaan we nauw samenwerken met producenten, leveranciers, universiteiten, en allerlei startups. De kennis die we gezamenlijk opdoen, levert een volgende stap in de duurzame ambities van ons 165-jarige bedrijf en ons land.”

Dura Vermeer Urban Miner gaat op 4 maart 2021 officieel van start onder leiding van circulair manager Sandra van der Lee.

Lees meer over Dura Vermeer Urban Miner op onze website.

 

Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub ‘Dura Vermeer Urban Miner’

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!