Vorige
Nieuws

Contracten dijkversterking Stenendijk Hasselt ondertekend

Stenendijk

Op donderdag 5 november zijn de contracten getekend voor de dijkversterking Stenendijk Hasselt. De combinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk heeft het project definitief gegund gekregen door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De combinatie bestaat uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe, ondersteund door Fugro en Tauw. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 

 

Video: Wat gaan we doen?

Monument

Het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt is een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst en de monumentale muur wordt gerestaureerd. In 2021 worden de plannen voor de dijkversterking verder uitgewerkt in samenwerking met bestuurlijke partners en de omgeving. De verwachting is dat de dijk eind 2022 weer voldoet aan alle geldende eisen. 

Uitstoot op 0

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen heeft het volste vertrouwen in de samenwerking. ‘Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren gemaakt. De afgelopen weken heeft de Dijkzone Alliantie Stenendijk de plannen uit de aanbesteding verder uitgewerkt, met volop aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Zo wordt de damwand elektrisch aangebracht, waardoor er nauwelijks uitstoot is op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan dat aanwonenden, fietsers en voetgangers zo min mogelijk hinder ervaren.’

Karakter behouden

Het waterschap en de markt bundelen de kennis al vroeg in het project en werken de plannen samen verder uit. Breunissen: ‘De bedoeling is dat we zo de risico’s beperken. Denk bijvoorbeeld aan techniek, financiën of bij het aanvragen van vergunningen. Zo werken we samen aan het versterken en restaureren van de dijk, op een manier die het karakter van de dijk eer aan doet én die passend is in de omgeving.’

Grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken

Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Waterschap Drents Overijsselse Delta pakt hiervan 180 kilometer dijken aan, verdeeld over 18 projecten. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost Bekijk werkmaatschappij
Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.