Vorige
Nieuws

Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking Tiel-Waardenburg geopend

Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking Tiel-Waardenburg

Vanaf donderdag 15 september is de digitale deur van het bezoekerscentrum voor dijkversterking Tiel-Waardenburg 24/7 geopend. Het digitale bezoekerscentrum biedt dijkbewoners en belangstellenden één plek waar informatie over de uitvoering van de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg te vinden is.

Het centrum bevat onder andere nieuwsberichten, een meldingenloket en foto’s en video’s. Ook is er informatie over de werkzaamheden te vinden. Het bezoekerscentrum is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek. Breng een bezoek via www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl

Rondleiding door digitaal bezoekerscentrum

VEILIG VOOR DE TOEKOMST

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.

BOUWCOMBINATIE MEKANTE DIEK

Bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, voert dijkversterking Tiel-Waardenburg uit. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werkzaamheden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.

HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.