Vorige
Nieuws

Dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan Dura Vermeer, Van Oord en Ploegam

Dijkversterking Tiel Waardenburg

Waterschap Rivierenland heeft de dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan de combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet over een lengte van ruim 19 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.

De drie consortiumpartners beschikken over de specialistische kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. De gezamenlijke ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten wordt ingezet om na oplevering de bewoners van het gebied te beschermen tegen hoogwater van de Waal. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg maakt deel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

“Mooi dat we samen de Betuwe meer bescherming kunnen geven tegen hoogwater op de Waal.” – Bastiaan Heutink, projectmanager Waterschap Rivierenland 

Dick Baars, projectdirecteur namens consortium Mekante Diek: ‘Waterschap Rivierenland heeft de plannen van onze bouwcombinatie vier keer een rapportcijfer 10 gegeven op de onderwerpen samenwerking, bouwlogistiek, duurzaamheid en constructies. Daar zijn wij trots op. Wij kijken er naar uit om samen met het waterschap het project te realiseren.’

Samen, slim, versterkend

Motto van de aanbesteding is ‘samen, slim, versterkend’. Centraal in de aanpak staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Een voorbeeld is de keuze van de combinatie voor het zo veel mogelijk uitvoeren van transporten over water. Hierdoor ondervindt de omgeving minder hinder tijdens de uitvoering. Ook zet de combinatie in op het gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen. De dijkversterking sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van het waterschap.

Project dijkversterking Tiel-Waardenburg 

Het project dijkversterking Tiel-Waardenburg grenst aan een Natura 2000-gebied en een groot deel van de dijk ligt langs bewoond gebied. Het project bestaat deels uit een tweefasencontract. Voor de constructieve oplossingen worden de aangeboden optimalisaties in samenwerking met de opdrachtgever tot het definitieve ontwerp uitgewerkt. In de tweede helft van 2021 starten Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer met Waterschap Rivierenland aan de ontwerpfase van het project. In 2023 zal de combinatie starten met de uitvoering, waarna de dijk in oktober 2026 hoogwaterveilig is. 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Somia Marchouch

Vakgroepmanager Omgevingsmanagement Regio Heel Nederland
Somia Marchouch